PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA HDLU-a

Na temelju članka 53. Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb, upravni odbor HDLU-a na 6/13 sjednici Upravnog odbora održanoj dana 2. srpnja 2013. godine, donosi

PRAVILNIK O KORIŠTENJU SLUŽBENOG VOZILA HDLU-a

Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se korištenje službenog vozila Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Zagreb (dalje: HDLU), te prava i obveze u svezi s korištenjem službenog vozila.

Članak 2.
Službeno vozilo smiju koristiti članovi upravnog odbora, zaposlenici i članovi HDLU-a i koji imaju važeću vozačku dozvolu B kategorije, po odobrenju ravnatelja, odnosno osobe koju ravnatelj  ovlasti.

Članak 3.

Korisnici službenog vozila moraju se pridržavati Zakona o sigurnosti prometa na cestama i ovog Pravilnika, i odgovorni su za pravilnu tehničku uporabu vozila.

Članak 4.
Službeno vozilo može se koristiti u službene i privatne svrhe.

Članak 5.
Pod službenim potrebama podrazumijeva se obavljanje poslova i zadataka koji pripadaju u djelokrug rada i za potrebe HDLU-a.

Članak 6.
Zahtjev za ododbrenjem korištenja potrebno je zatražiti najmanje dva dana prije mogućeg korištenja.

Članak 7.
Za vrijeme korištenja službenog vozila korisnici su dužni voditi evidenciju o izvšenim radnjama i prijeđenim kilometrima na obrascu putnog naloga ili putnog radnog lista kojim je zaduženo vozilo, a koji obavezno mora sadržavati:
–    datum izdavanja,
–    ime i prezime osobe koja koristi službeno vozilo,
–    lokaciju na koju osoba putuje,
–    svrhu putovanja,
–    vrijeme trajanja putovanja,
–    datum i vrijeme kretanja na put i početna kilometraža,
–    datum i vrijeme povratka s puta i završna kilometraža,
–    podatke o oštećenjima i nedostacima na vozilu ako ih uoči,
–    potpis ovlaštene osobe i pečat.
Po završetku korištenja službenog vozila korisnik je dužan popunjeni putni nalog ili putni radni list, račun za gorivo, mazivo i sl. te stanje kilometraže prilikom punjenja, radi obračuna prijeđene kilometraže, odnosno radi pravdanja utrošenog goriva i maziva dostaviti u tajništvo.

Članak 8.
Korištenje službenog vozila u privatne svrhe može se odobriti osobama navedenim u čl. 2 ovoga Pravilnika uz naknadu od 5,00 kn po prijeđenom kilometru, koja se uplaćuje na žiro račun HDLU-a.
Korisnik sam snosi troškove goriva, a iz naknade koju plaća HDLU pokrivaju se troškovi održavanja, amortizacije i osiguranja vozila.
Prilikom preuzimanja ključeva i isprava o vozilu zaposlenik je dužan u blagajnu HDLU-a uplatiti polog u iznosu od 200 kn.

Članak 9.
Korisnici su dužni vozilo vratiti u ispravnom stanju, s punim rezervoarom goriva, te izvijestiti u pisanom obliku o svim nastalim oštećenjima na vozilu te navesti okolnosti oštećenja. Obveza pisanog izvještaja se odnosi i na oštećenje u 3. licu.

Članak 10.
Korisnik je dužan vozilo parkirati na način koji je pretpostavka da će vozilo biti maksimalno zaštićeno od krađe i oštećenja tijekom stajanja.
Nakon korištenja vozilo se obvezno smješta na službenom parkirališnom mjestu po odobrenju ravnatelja, odnosno osobe koju ravnatelj  ovlasti.

Članak 11.
Vozač koji učini prometni prekršaj koji se desi tijekom uporabe vozila, a uzrok je nepoštivanje Zakona o prometu, snosi troškove kazne.
U slučajevima prometnog udesa s ozbiljnim posljedicama, a nedvojbeno je utvrđeno na temelju polocijskog zapisnika da je vozač bio u alkoholiziranom stanju, sva učinjena šteta i odgovornost idu na štetu vozača.

Članak 12.
Sva šteta koja se dogodi kao posljedica uporabe službenog vozila nadoknađuje se prema uvjetima kasko osiguranja, osim u slučaju iz prethodnog članka.
Vozač i suputnici u vozilu, u slučajevima udesa za koji je posljedica povreda, invaliditet ili smrt, imaju pravo naknade isključivo na temelju vrste osiguranja kojom je vozilo osigurano. HDLU-a odriče bilo koju drugu vrstu naknade.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objavljivanja na web stranici HDLU-a.

Zagreb,  2. srpnja  2013.

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU