Poziv za sudjelovanje na 7. zagorskom likovnom salonu

7. zagorski likovni salon

Poziv za sudjelovanje na 7. zagorskom likovnom salonu

Organizacijski odbor 7. zagorskog likovnog salona
Galerija grada Krapine, Krapina, Magistratska 25, tel.(049) 370 810

* Organizacijski odbor 7. zagorskog likovnog
salona u sastavu: Branka Hlevnjak, Dora
Kovačević, Vesna Kunštek, Stanko Špoljarić
i Žarko Tušek poziva Vas na sudjelovanje na
7. zagorskom likovnom salonu u selekciji
situacija: slikarstvo, kiparstvo, grafika,
fotografija, video i ostali vidovi likovnog
izražavanja.

* Zainteresirani mogu radove predati radnim
danom od 10-13 sati zaključno do 17. ožujka
2015. do 13 sati u Galeriju grada Krapine,
Krapina, Magistratska 25.
Radove za izlaganje kao i nagrađene radove
odabire Ocjenjivački sud (Branka Hlevnjak,
Dora Kovačević, Stanko Špoljarić)
7. zagorskog likovnog salona.

Propozicije:

* Pravo sudjelovanja na Salonu imaju likovni
umjetnici koji su rođenjem, životom, radom,
ili nečim drugim vezani za Hrvatsko zagorje.
Salon je otvoren i za umjetnike čija djela su
tematski vezana za Hrvatsko zagorje.

* Na Salonu se sudjeluje s radovima nastalim
u razdoblju od 2012. – 2015. godine.

* Svaki autor može sudjelovati s najviše tri ra-
da. Svi prijavljeni radovi podliježu žiriranju.

* Svi žirirani radovi konkuriraju za nagrade.

* Odluka Ocjenjivačkog suda je konačna.

* Autori će biti obaviješteni o odlukama
Ocjenjivačkog suda.
* Nakon obavijesti o prijemu autori su se du-
žni pridržavati navedenih rokova o preuzi-
manju radova. Radovi koji neće biti podi-
gnuti do 1. prosinca 2015. godine, ostaju u
fundusu Galerije grada Krapine. Sva djela
moraju biti opremljena.

* Odbor Salona zadržava pravo na fotografira-
nje svih prijavljenih djela, obajavljivanje tih
fotografija u katalogu Salona, te pravo na
njihovo korištenje u propagandne i doku-
mentacijske svrhe bez naknade. Podaci ispi-
sani u prijavnici koristit će se u katalogu.

* Izlagači dobivaju jedan primjerak kataloga.
Nagrade:

Ocjenjivački sud predlaže, a Organizacijski
odbor dodijeljuje prvu, drugu i treću
nagradu 7. zagorskog likovnog salona.

Opće obavijesti:
Sve detaljnije obavijesti možete dobiti od
kustosa Galerije grada Krapine Vesne
Kunštek na tel. (049) 370 810.
7. zagorski likovni salon bit će otvoren

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU