NATJEČAJ za izradu vizualnog identiteta Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe “LATINSKO IDRO”

Udruga za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO» temeljem članka 6. Statuta Udruge, raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ

 za izradu vizualnog identiteta Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO».

 

UVODNE ODREDBE

Raspisivač i Provoditelj natječaja je Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO»,  Butina 2, 22243 Murter, OIB: 02914030587 (u daljnjem tekstu: Provoditelj).

PREDMET I SVRHA JAVNOG NATJEČAJA

Predmet Javnog natječaja je izrada novog vizualnog identiteta Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO» sa svrhom dobivanja kvalitetnog rješenja za upotrebu identiteta na svim on line i off line promidžbenim materijalima (plakati, letci, brošure, monografije, internetska stranica, promotivni materijali, i dr.)

OPĆI UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Natječaj je javan i otvoren za sudjelovanje svim pravnim i fizičkim osobama s područja Republike Hrvatske. Natjecatelj se može natjecati sa više prijedloga. Na natječaju ne mogu sudjelovati članovi Ocjenjivačkog suda, njihov zamjenici, bliski srodnici, zaposlenici Provoditelja niti njihovi bliski srodnici.

SADRŽAJ PRIJAVE JAVNOG NATJEČAJA

Prijava mora sadržavati:

  1. popunjenu i potpisanu prijavu s podacima ponuditelja – obrazac A,
  2. popunjenu i potpisanu izjavu o autorstvu dostavljenog rješenja (izrada novog vizualnog Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO») – obrazac B, 3. prijedlozi dostavljenog rješenja uz obrazloženje, moraju biti čitljivi u MS Windows sustavima.
  3. pojedini prijedlog može sadržavati najviše 10 listova Uz vizualnu prezentaciju obavezno je tekstualno obrazloženje koncepta, a po potrebi moguće je dostaviti i detaljnija pojašnjenja. Prijave koje ne sadrže traženu dokumentaciju neće biti uzete u razmatranje.

 

SMJERNICE ZA IZRADU VIZUALNOG IDENTITETA UDRUGE ZA PROMICANJE VRIJEDNOSTI DRVENOG BRODA I TRADICIONALNIH NAČINA PLOVIDBE «LATINSKO IDRO»

S ciljem ujednačavanja prijavljenih rješenja, natjecateljima se daju sljedeće smjernice za izradu prijedloga rješenja vizualnog identiteta Udruge za promicanje vrijednosti drvenog broda i tradicionalnih načina plovidbe «LATINSKO IDRO»: a) rješenje mora sadržavati tekst Latinsko idro Murter-Kornati b) ukoliko autor koristi fotografije, mora imati regulirana autorska prava za korištenje fotografije c) mogu se koristiti bilo koje boje ili kombinacije boja kao i tipografija slova d) prijedlog rješenja mora poštivati tradicijske vrijednosti udruge g) prijedlog rješenja mora biti originalan, sadržavati grafičku i komunikacijsku kvalitetu, jedinstven i jednostavan, te pratiti suvremene trendove u dizajnu. Natjecatelji imaju pravo postaviti pitanja vezani za Javni natječaj na adresu latinskoidro1998@gmail.com s naznakom predmeta „Javni natječaj – vizualni identitet LI“.

IZBOR POBJEDNIKA

Pristigle radove ocjenjivat će Povjerenstvo. Najprihvatljivije rješenje može se donijeti većinom glasova a odluku o izboru donijeti će najkasnije do 01. kolovoza 2021. godine. Na odluku o odabiru povjerenstva natjecatelji nemaju pravo prigovora. Odluka o najboljem rješenju, te popis svih dostavljenih prijedloga bit će objavljena na mrežnoj stranici latinskoidro.hr

NAGRADA

Odabranom natjecatelju dodjeljuje se novčana nagrada u iznosu 10.000 kuna. Nagrade se isplaćuju na račun autora najkasnije 30 dana od datuma objave rezultata natječaja. Poreze i druge zakonske obveze snosi Provoditelj. Sve eventualne buduće troškove vezane za izradu materijala iz navedenog rješenja regulirati će se posebnim Ugovorom s odabranim ponuditeljem.

PRAVA

Prijavom na natječaj natjecatelji prihvaćaju natječaj, uvjete natječaja, rezultate Ocjenjivačkog suda i vrste nagrada te pristaju na javno izlaganje prijavljenih radova za potrebe izrade vizualnog identiteta Udruge, a ukoliko budu nagrađeni i na objavljivanje svojih podataka. S autorom prvonagrađenog rada sklapa se ugovor o autorskom ili umjetničkom djelu, ili ugovor o suradnji, sukladno uvjetima iz ovog natječaja. Po otkupu rada Provoditelj nije obavezan povjeriti autoru daljnju razradu i primjenu idejnog rješenja vizualnog identiteta. Eventualni sporovi pokušati će se rješavati dogovorno; u slučaju spora mjerodavnim se smatra sud u Šibeniku.

ROK I NAČIN DOSTAVE PONUDE

Rješenje se dostavlja putem e-pošte latinskoidro1998@gmail.hr najkasnije do 15. srpnja 2021. godine do 12:00 sati. Radovi dostavljeni nakon roka i/li koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, neće biti razmatrani. Prijavom na Natječaj natjecatelji prihvaćaju uvjete Natječaja te pristaju na objavljivanje svojih podataka i izlaganje dostavljenih prijedloga idejnog rješenja za potrebe Provoditelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

Provoditelj zadržava pravo ne prihvatiti nijednu od pristiglih ponuda i bez posebnog obrazloženja ponuditeljima poništiti Javni natječaj. Provoditelj nije dužan nadoknaditi nikakve troškove Ponuditeljima, pa ni u slučaju poništenja Javnog natječaja. Predajom rada Autor garantira autorstvo svog natječajnog rada. Rad ne smije biti prethodno publiciran, reklamiran i prezentiran javnosti. Prijavljeni radovi ne vraćaju se autorima po okončanju natječaja.

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU