Posts Tagged ‘hzsu’

Poštovani članovi,

za izdavanje potvrde umjetničke strukovne udruge o ispunjavanju umjetničkih brojčanih kriterija za pristupanje u HZSU, prema Pravilnikom o načinu i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu obveznih doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske, potrebno je dostaviti po godinama navedeno profesionalno umjetničko javno djelovanje umjetnika posljednjih pet kalendarskih godina (čl.22). 

Pravilnik

Umjetnička djela ostvarena izvan istaknutih institucija i izložbenih prostora Republici Hrvatskoj i u inozemstvu priznaju se ako predstavljaju doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti. Potvrde za umjetnička djela ostvarena izvan istaknutih institucija i izložbenih prostora u inozemstvu strukovna udruga HDLU izdaje temeljem zahtjeva s opisom izložbi.

Zahtjevi za izdavanje potvrda umjetničke strukovne udruge HDLU

podnose se do 20. 2. 2017.

Zahtjev sadrži popis umjetničkog djelovanja u zadnjih 5 godina, sa sljedećim obaveznim sadržajem:

 • Godina izložbe
 • Naziv izložbe
 • Mjesto održavanja izložbe
 • Klasifikacija: samostalna izložba/multimedijalni projekt, skupna žirirana izložba, skupni multimedijalni projekt
 • Popis izlaganih umjetničkih djela na izložbama/projektima (Dostavlja se popis umjetničkih djela sa dokumentacijom/opisom: priloženim fotografijama, potvrdama institucija o radu/izradi, mjestu gdje je rad objavljen)

Zahtjev razmatra Upravni odbor HDLU-a i izdaje preporuku koja se prilaže prijavi pri HZSU.

Zahtjevi se predaju na priloženom obrascu (obrazac za zamolbu) u Word ili OpenOffice formatima (.doc, .docx, .odt), ne predaju se u .pdf, .tif ili .jpg formatima. Uz zahtjev potrebno je priložiti i potvrdu o uplati.

Zahtjev se podnosi na tajnistvo@hdlu.hr, ili poštom (na CD-u ili USB-u) na HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA, Trg žrtava fašizma 16, 10000 Zagreb.

Izdavanje potvrde umjetničke strukovne udruge naplaćuje se 100,00kn.

 

HDLU, Trg žrtava fašizma 16

IBAN HR7123600001101361051

Model: HR00

Poziv na broj primatelja:      OIB člana

Opis plaćanja: za potvrdu

 

Zahtjevi za izdavanje preporuka Stručnom povjerenstvu za priznavanje prava samostalnih umjetnika u postupku priznavanja prava na uplatu doprinosa (HZSU) zaprimaju se do 15. rujna 2012. godine, svaki radni dan od 09:00 do 13:00 sati, u prostorijama tajništva Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma bb, Zagreb.

Na temelju članka 14. točka 7. Pravilnika o postupku i uvjetima za priznavanje prava samostalnih umjetnika na uplatu doprinosa za mirovinsko i invalidsko te zdravstveno osiguranje iz sredstava proračuna Republike Hrvatske i Odluke Upravnog odbora od 13. rujna 2011. godine Hrvatskoga društva likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma bb, 10 000 Zagreb raspisuje

NATJEČAJ


za uvrštenje na
POPIS UVAŽENIH INSTITUCIJA I IZLOŽBENIH PROSTORA U REPUBLICI HRVATSKOJ ZA RAZDOBLJE OD 1. siječnja 2012. – 31.- prosinca 2015.

Uvjeti za uvrštenje su:

 • 1. KVALITETAN IZLAGAČKI PROSTOR NEUPITNIH TEHNIČKIH I STRUČNIH MOGUĆNOSTI ZA REALIZACIJU IZLOŽABA
 • (u privitku dostaviti tloris izložbenoga prostora s točnim mjerama i ukupnom površinom)
 • 2. STRUČNI VODITELJ IZLOŽBENOG PROSTORA
 • (akademski obrazovan likovni umjetnik, diplomirani povjesničar i teoretičar umjetnosti, likovni umjetnik s priznatim javnim djelovanjem, likovni kritičar s priznatim javnim djelovanjem)
 • 3. UMJETNIČKI SAVJET
 • (najmanje 3 (tri) člana: stručni voditelj izložbenog prostora i likovni umjetnik s priznatim javnim djelovanjem i članstvom u strukovnom društvu ili udruzi ili diplomirani povjesničar i teoretičar umjetnosti, odnosno, likovni kritičar, s priznatim javnim djelovanjem na području Republike Hrvatske)
 • 4. SLUŽBENO RADNO VRIJEME IZLOŽBENOGA PROSTORA
 • (usklađeno s općeprihvaćenim europskim standardima)
 • 5. DOKUMENTIRANJE IZLOŽABA/PROJEKTA
 • (pozivnica:standard izložbenog prostora ili prema želji autora do cijene standarda;
 • katalog: najmanje u opsegu jedne kartice stručnog teksta autora kojega će izabrati autor izložbe/projekta, dviju kolor reprodukcija ne manje od A5 formata i jedne kartice općih podataka/životopis, popis izložaba, djela i sl. ili drukčiji oblik dokumentiranja izložbe/projekta prema želji autora u iznosu ne manjem od cijene kataloga s prethodno navedenim elementima; medijska promocija izložbe/projekta; fotodokumentacija izložbe/projekta ili CD; hemeroteka izložbe/projekta
 • 6. NAJMANJE DVIJE GODINE KONTINUIRANOG DJELOVANJA DO DANA OBJAVE OVOGA NATJEČAJA
 • (novoosnovani muzeji, muzejsko-galerijske ustanove, galerije i izložbeni prostori kontinuitet dokazuju pozivnicama i katalozima)
 • 7. MUZEJI I MUZEJSKO-GALERIJSKE USTANOVE TREBAJU GODIŠNJE PRIREDITI NAJMANJE 4 (četiri) LIKOVNE IZLOŽBE ILI MULTIMEDIJALNA PROJEKTA
 • (dokaz su pozivnice i katalozi iz točke 6.)
 • 8. SAMOSTALNE GALERIJE I GALERIJE U SKLOPU USTANOVA TREBAJU GODIŠNJE PRIREDITI NAJMANJE 6 (šest) LIKOVNIH IZLOŽABA ILI MULTIMEDIJALNIH PROJEKATA
 • (dokaz su pozivnice i katalozi iz točke 6.)
 • 9. IZLOŽBENI RASPORED ZA 2012. GODINU

.
Rok za podnošenje prijava s odgovarajućom dokumentacijom je 15 dana od dana objave ovoga Natječaja. Institucije i izložbeni prostori s Popisa uvaženih institucija i izložbenih prostora u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. siječnja 2012. – 31. prosinca 2015. dužni su dostaviti dokumentaciju (pozivnice, katalozi) o djelovanju u navedenom razdoblju kao i Izložbeni raspored za 2012. godinu.

Prijavu sa dokumentacijom dostaviti na adresu: Hrvatsko društvo likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma bb, 10 000 Zagreb s napomenom: Za natječaj – uvažene institucije i izložbeni prostori u Republici Hrvatskoj.
Nepotpunu dokumentaciju nećemo razmatrati. Dokumentaciju ne vraćamo.

Konačan Popis uvaženih institucija i izložbenih prostora u Republici Hrvatskoj za razdoblje 1. siječnja 2012. – 31. prosinca 2015. sastaviti će Upravni odbor HDLU-a uz prijedlog Umjetničkog savjeta HDLU-a o čemu će sudionici Natječaja biti obaviješteni objavom na službenim stranicama HDLU-a.

Poštovane članice i članovi HDLU-a,

Upravni odbor HDLU-a je obaviješten o sastancima vezanim za nacrt Zakona o pravima umjetnika i obavljanju umjetničkih djelatnosti tek nakon što je iz medija doznao za održavanje sastanaka Radne grupe. Upravni odbor HDLU-a je nakon kontakta sa Ministarstvom kulture RH delegirao jednog člana HDLU-a u Radnu grupu za izradu Zakona.

16. lipnja 2011. godine održana je tribina kojoj su prisustvovali predstavnici HZSU i Ministarstva kulture.

U međuvremenu je HZSU iznio svoj nacrt prijedloga Zakona o pravima umjetnika i obavljanju umjetničkih djelatnosti, koji je u potpunosti oprečan sa nacrtom prijedloga Zakona o pravima umjetnika i obavljanju umjetničkih djelatnosti Ministarstva kulture. Upravni odbor HDLU-a je jednoglasno odlučio da će podržati prijedlog Zakona koji je najbolji za likovne umjetnike. Pratit će se  sva događanja temeljem kojih će Upravni odbor donijeti odluku. Obje verzije nacrta prijedloga Zakona možete preuzeti na slijedećim linkovima:

Preuzmite nacrt Zakona od 21. lipnja 2011.

Preuzmite HZSU nacrt Zakona od 15. lipnja 2011.

Pozivamo vas da pismenim putem dostavite svoje prijedloge i primjedbe na nacrt prijedloga Zakona o pravima umjetnika i obavljanju umjetničkih djelatnosti.

POZIV

Poštovane članice i članovi HDLU-a

Dana 16. lipnja 2011. s početkom u 18 sati će se u Klubu Hrvatskog društva likovnih umjetnika održati tribina na temu donošenja Zakona o pravima umjetnika i obavljanju umjetničkih djelatnosti. Na tribinu su pozvani predstavnici HZSU, Ministarstva kulture i članovi radne grupe za kreiranje Zakona. Pozivamo sve članice i članove HDLU- a, posebno one koji se bave samostalnom umjetničkom djelatnošću i ostvaruju svoja socijalna, zdravstvena i mirovinska prava preko HZSU-a na sudjelovanje u radu tribine. Tribinom će moderirati članovi Upravnog odbora HDLU-a.

Preuzmite nacrt Zakona od 9. lipnja 2011.

Info

RADNO VRIJEME IZLOŽBE “PROSTORIA 10” RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU) JE:

utorak – petak: 10 – 21
subota – nedjelja: 10 – 18

ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

Ulaz na izložbu je besplatan.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU