Posts Tagged ‘vodice’

Na temelju članka 42. točka 34. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik „Šibenskokninske

županije, broj: 9/09), Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje

idejnog, likovnog i grafičkog rješenja

grba i zastave Grada Vodica

1. Predmet Javnog poziva je izrada idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave

Grada Vodica.

2. Grb i zastava Grada Vodica moraju biti izrađeni po pravilima heraldike i trebaju odražavati

povijesne, gospodarske i kulturne značajke Grada Vodica, s obveznim

elementom vode ili bunara.

3. Predloženo idejno rješenje zastave mora u sebi sadržavati i grb. Za izradu zastave

koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.

4. Predloženo idejno rješenje grba i zastave Grada Vodica treba sadržavati:

– grafički prikaz u crno-bijeloj tehnici u mjerilu na listu papira format A4,

– likovno rješenje u boji na listu papira format A4,

– opis ponuđenih rješenja.

5. Predloženo idejno rješenje treba biti izraneno sukladno važećim propisima koji

odrenuju način izrade, oblik i sadržaj grba i zastave za jedinice lokalne samouprave

(članak 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „NN“, broj: 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba

i zastave jedinici lokalne samouprave, „NN“, broj: 94/98 i 68/04).

6. Izbor ponunenih rješenja izvršit će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i

zastave Grada Vodica. Za tri najbolje rangirana rješenja autorima će se dodijeliti

nagrada na slijedeći način:

– 1. nagrada u iznosu od 5.000,00 (pet tisuću kuna),

– 2. nagrada u iznosu od 3.000,00 (tri tisuće kuna),

– 3. nagrada u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće kuna).

7. Nepotpuni prijedlog i prijedlog koji nije izrađen u skladu s uvjetima ovog Javnog

poziva i važećih propisa, Povjerenstvo neće razmatrati.

8. Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrane, odnosno

nagranene radove pripadaju Gradu Vodice.

Javni poziv za izbor idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Vodica

otvoren je 60 dana od objave.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen u „Šibenskom novom tjedniku i na web stranici Grada

Vodica.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Grad Vodice

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave

(s naznakom na omotnici: “Ne otvaraj”)

Ive Čače 8

HR – 22211 Vodice

Tel.: 022/444-900,Tel/fax: 022/444-920

Web stranica: www.grad-vodice.hr


Uz rad potrebno je priložiti zatvorenu omotnicu s imenom i prezimenom i adresom autora.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Tajništvu Grada tel: 022/444-906 ili

elektroničkom poštom na adresu: zdenka.simic@grad-vodice.hr

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU