Informacija o nestatutarnim i protuzakonitim postupcima nekih članova HDLU

Svim  članovima Hrvatskog društva likovnih umjetnika 

Predmet: Informacija o nestatutarnim i protuzakonitim postupcima nekih članova HDLU i otkrivanje  žalosne i banalne pozadine takvih  postupaka 
 

Poštovani  članovi HDLU

Vjerojatno Vam je djelomično poznato da je nekoliko članova HDLU-a , samozvano  prozvani ”Inicijativni odbor”, (upravo uoči statutarno zakazane redovne godišnje izborne skupštine), odlučilo sakupiti potreban broj potpisa za sazivanje Izvanredne skupštine. O toj namjeri, a  putem odvjetnika Krunoslava Katičića izvještavaju Nadzorni  odbor HDLU da će, citat: ”na temelju članka 32. Statuta Hrvatskog društva likovnih umjetnika sazvati Izvanrednu skupštinu HDLU-a za četvrtak 26. studenog u prostorijama HDLU-a a radi izglasavanja opoziva sadašnjeg Upravnog odbora s ciljem sprječavanja daljnjeg svjesnog rušenja, pravnog, cehovskog i poslovnog integriteta Udruge.”

Interesantna je međutim koincidencija i činjenica da se među članovima tzv. ”inicijativnog odbora”, (kao onaj kojemu pravni, cehovski i poslovni integritet Udruge posebno leži na srcu) nalazi kao osnovni inicijator gospodin Sokić koji je u pravnom postupku koji Udruga vodi sa gospodinom Močibobom upravo oko zaštite ”pravnog, cehovskog i poslovnog integriteta Udruge, svjedočio kao svjedok upravo na strani gospodina Močiboba a protiv interesa te iste Udruge čiji eto integritet želi odjednom spašavati. Kako je Upravni i Nadzorni odbor nažalost naslijedio taj pravni predmet i u pravnom smislu se suprostavio takvom za Udrugu štetnom Ugovoru odjednom se orkestrirani pojavljuju čuvari pravnog integriteta udruge i žele organizirati smjenu upravo onih ljudi koji se nalaze na putu zauzimanja najatraktivnijeg prostora udruge za otvaranje kafića gospodina Močiboba.

O stanju toga predmeta i poduzetim radnjama članovi udruge pismeno su i usmeno detaljno izvješteni još na prošlogodišnjoj Skupštini.

 

 

 

U poznatoj maniri ”dešavanja naroda” gospodin Sokić i drugi žele namjerno inscenirati krizu Udruge, i onemogućiti normalan i nesmetan rad Udruge, kako bi, vođeni vrlo prizemnim interesom, uklonili sve one koji istinski štiteći interese Udruge žele onemogućiti devastiranje prostora Udruge.

Interesantna je činjenica da je gospodin Sokić ”naglo”, (nakon dvije godine djelovanja Upravnog i Nadzornog odbora udruge) neposredno nakon sudske rasprave koja je završila nepovoljno za njegovog prijatelja gospodina Močiboba uočio nepravilnosti i osjetio potrebu za Izvanrednom skupštinom.

Vjerujemo da mnogi od potpisnika Inicijative nisu znali za pozadinu i prave motive i razloge ovakvog naglog dušebrižništva.

Zbog izbjegavanja eventualnog nesporazuma članovi Upravnog i Nadzornog odbora žele svim članovima HDLU-a naglasiti slijedeće:

1.    Članovi Upravnog i Nadzornog odbora ne osporavaju pravo članovima HDLU-a  da temeljem čl. 23. Statuta HDLU-a zahtijevaju sazivanje Izvanredne skupštine

2.    Članovi Upravnog i Nadzornog odbora i preko pravnog zastupnika Udruge upozoravali su članove Inicijativnog odbora i njihovog pravnog zastupnika na kršenje odredbi članka 23. Statuta HDLU-a prilikom njihovog sazivanja Izvanredne Skupštine

3.    Člankom 23. Statuta HDLU-a jasno je propisana procedura sazivanja Izvanredne skupštine.

Tim člankom naime određeno je da se Izvanredna skupština saziva :

a.    kada to odluči Upravni odbor HDLU-a

b.    kada to zahtjeva najmanje 40 članova HDLU-a

Upravni odbor dužan je sazvati izvanrednu skupštinu u roku od 30 dana od  dana primitka zahtjeva.

Ako Upravni odbor ne udovolji zahtjevu iz prethodnog stavka izvanrednu skupštinu sazvat će Nadzorni odbor, odnosno sami predlagaći !!!! 

IZ ČLANKA 23 STATUTA HDLU, JASNO JE VIDLJIVO DA 40 ČLANOVA HDLU NAJPRIJE ŠALJU UPRAVNOM ODBORU ZAHTJEV ZA SAZIVANJE IZBORNE SKUPŠTINE (A NE DA IZVANREDNU   SKUPŠTINU SAZIVA NEKAKAV INICIJATIVNI ODBOR)!!!!

TEK AKO UPRAVNI ODBOR NE UDOVOLJI ZAHTJEVU I U ROKU OD 30 DANA NE SAZOVE IZVANREDNU SKUPŠTINU, ONDA SKUPŠTINU SAZIVA NADZORNI ODBOR A AKO NI ON NE SAZOVE, ONDA I TO TEK PROTEKOM ROKA OD 30 DANA IZVANREDNU SKUPŠTINU IMAJU PRAVO SAZVATI PREDLAGAĆI.!!!!

IAKO SE ZAKLINJE U ZAŠTITU  CEHOVSKIH, PRAVNIH I DRUGIH VRIJEDNOSTI INICIJATIVNI ODBOR ČAK NITI OSNOVNU STATUTARNU ODREDBU NIJE POŠTIVAO.

To i takvo protustatutarno ponašanje možemo nazvati – umjetno i namjerno izazivanje krize. 

Smatramo da se izvanredna skupština HDLU-a sazvana na ovakav način od strane tzv. ”inicijativnog odbora” a pritom ne poštujući odredbe Statuta i Zakona o udrugama ne može smatrati legalnom i pravno valjanom !!!! 

 

Poštovani članovi HDLU

Licemjerstvo i lažni moral kojim se tzv. ”inicijativni odbor” obraća svojim kolegama skrivajući prave motive i pozadinu njihovog postupanja, očigledno je i u besmislenosti zakazivanja Izvanredne skupštine kada je već određen termin redovne izborne skupštine na kojoj članovi nezadovoljni radom članova Upravnog i Nadzornog odbora  imaju pravo to nezadovoljstvo iskazati biranjem drugih ljudi na ta zapravo volonterska mjesta.

Naravno nužna pretpostavka je i normalni uvjet da tako predloženi novi ljudi imaju svoj Program i daljnju viziju rada i razvoja Udruge.

Da se zapravo ne radi o zaštiti cehovskih, pravnih i drugih interesa Udruge i normalnog funkcioniranja Udruge i njenih organa, kako to ističu g. Sokić i drugi, vidljivo je kako  iz dopisa- informacije koju su dostavili Ministarstvu uprave i to upravi za inspekcijski nadzor, tako iz priloženih papira o radu udruge koje ima pravo posjedovati samo računovodstvo i revizija a što znači da su došli u njihov posjed na nelegalan i kažnjiv način što opet govori o lažnom moralu onih koji se pozivaju na cehovsku i pravnu zaštitu.

Tragikomična je i cinična činjenica da tzv. ”Inicijativni odbor” u svojoj ”Obavijesti o sazivanju Izvanredne skupštine” poziva Nadzorni odbor da: ”po primitku ove obavijesti” blokira svaku zloupotrebu pečata HDLU, preinačavanje i otuđivanje dokumentacije’, a onda, da bi potkrijepili svoje tvrdnje o tobožnjim zloupotrebama, na neformalni, informativni sastanak sa Nadzornim odborom 19.11.2009. godine donose hrpu povjerljive financijske dokumentacije do koje su očigledno došli upravo nezakonitim otuđivanjem što predstavlja svakako kazneno djelo i zbog kojeg će se protiv počinitelja pokrenuti kazneni postupci.

Dokaz da je na nelegalan i protuzakonit način dolazilo do otuđenja dokumentacije (sada je jasno i od koga) vidljivo je iz dopisa koji je prošle godine uputila blagajnica društva jer je primijetila da neko nelegalno ulazi u prostorije računovodstva i ulazi u kompjuterski i financijski sustav udruge. Tim dopisom od 04.12.2008.god. se gospođa Verica Pavušek obraća Upravnom odboru obavještavajući o primjećenom ulasku u prostorije računovodstva  i skidanje odgovornosti za stanje financijske dokumentacije.

Kako su članovi tzv. ”inicijativnog odbora” prilikom sastanka sa članovima Nadzornog odbora pokazali hrpu financijske dokumentacije sa točnim brojevima ulaznih faktura i sl. sasvim je jasno i vidljivo tko je protupravno i nezakonito otuđivao povjerljivu dokumentaciju Udruge.

Iako su članovi tzv. ”inicijativnog odbora” naravno iz sasvim drugih pobuda, protupravno, ružno i nekolegijalno, na sastanak sa svojim kolegama iz  Nadzornog odbora donijeli čak i kameru i cijeli sastanak snimali, da bi napravili psihološki pritisak, upravo će ti snimci pokazati da su gornje tvrdnje o otuđenju dokumentacije točne i vjerujemo da će članovi inicijativnog odbora biti sa redarstvenim vlastima toliko susretljivi da će kao potvrdu otuđivanju dokumentacije priložiti i te snimke.

 

 

Poštovani članovi HDLU-a,

Istinska želja izabranih organa društva bila je boljitak rada cijele Udruge, povećanje statusne, socijalne i pravne sigurnosti članova.

Postigli smo da članovi udruge budu više socijalno i financijski zaštićeni, preko pravnog punomoćnika udruge osigurali smo članovima udruge potrebnu pravnu pomoć i to ne samo za statusne probleme vezane uz udrugu, nego i savjete i pravnu pomoć i u osobnim stvarima članova udruge, a koju pomoć je i koristio veliki broj članova. Tijekom ovog izbornog razdoblja nastojali smo da nivo, status i strategija razvoja bude usaglašen sa europskim standardima.

Stvaramo pravnu jezgru udruge koja će se brinuti za zaštitu autorskih prava a u uskoj suradnji sa policijom radi se na formiranju znanstveno-stručnog metoda borbe protiv krivotvorenja umjetničkih djela kao i razvijanja datoteke i kontrole i zaštite autorskih radova sve kao preventivu od krađe i krivotvorenja.

Uz sve to nastojali smo poboljšati sustav informiranja članova o svim relavantnim pitanjima Udruge i kroz našu web stranicu uskladiti našu Udrugu sa sličnim takvim udrugama u svijetu.

Možda nismo u svemu uspjeli, možda smo nešto mogli bolje ili drugačije ali u svakom slučaju nastojali smo kroz rad reflektirati želje i potrebe svih članova Udruge.

Dali smo u tome uspjeli i koliko?

Vaš i samo Vaš  sud i ocjena jedino su važni.

Vjerujemo da će oni biti iskazani na našoj godišnjoj Izbornoj skupštini, bez manipulacija, bez uličnog vođenja politike, časno i pošteno u interesu naše Udruge i na dobrobit članova. 
 

 
 

Upravni odbor HDLU 
  

 

Nadzorni odbor HDLU

 

Info

RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja: 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU