SAŠA ŽIVKOVIĆ / Sistamska mandala

.

SAŠA ŽIVKOVIĆ

“Sistamska mandala”

20.12. – 29.12.2011.
otvorenje izložbe u utorak, 20.12.2011. u 20 sati.

izrada mandale će se moći vidjeti u ponedjeljak, 19.12. 2011. od 10 do 17 sati.

HDLU
Galerija Bačva
Trg žrtava fašizma bb
10000 Zagreb

……………………………………
Izložbu pogledajte:
radnim danom od 11-19 sati
vikendom od 10-14 sati
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno
……………………………………

.

Promjene u razmišljanjima, spoznajama i percepciji umjetnosti tijekom vremena uvjetovale su drukčije viđenje, shvaćanje, artikulaciju i prezentaciju pojma slike. Živimo u svijetu slika – realnih i virtualnih – a termin slika u međuvremenu se odvojio od svoje medijske određenosti i postao široko upotrebljavan i mišljen pojam. Također se – jednako davno – prišlo istraživanju složenih međurelacija, uvijek novih i različitih interaktivnih odnosa, odnosno prožimanja i međudjelovanja umjetnosti i prostora/okružja.

Zamjenom ravne površine nategnuta slikarskog platna gigantiziranom slikom, ostvarenom na podnici Galerije Bačva, legitimirala se i u odgovarajućem mediju materijalizira potreba Saše Živkovića da slikarstvo sagleda izvan tradicionalno determiniranih slikovnih predstava koje se kreću u granicama formiranja ikonične situacije (pikturalnog mimezisa ili ekspresije) prema propozicijama njezine dvodimenzionalne osnove – na refleksiju o različitim fenomenima proširene slike koja ispunjava određeni prostor ili se na drugi način situira u prostoru. Otvara se priča o slici kao fenomenu koji se više ne zatvara u sama sebe i u svoj ograničeni dvodimenzionalni prostor, nego je, dapače, spremno za izravnu i otvorenu komunikaciju s drugim djelima, prostorom i motriteljima.

Živkovićev je cilj bio preispitati i plastički efektno ilustrirati – uporabom jednog od već povijesno elaboriranih slikarskih koncepata i u povijesti domaće umjetnosti već vrednovana djela ilustrirati – plastičke, formalne i stilske uvjete postojanja i formiranja proširene  slike.

Rad Sistemska mandala autor – podnu sliku kružnog oblika, djelo izuzetne senzibilnosti, senzualnosti i kolorističke profinjenosti, naslikanu po precizno izračunatim i pažljivo nadziranim propozicijama, promjera devet metara, ostvarenu  pijeskom u bojama 18 kromatskih tonova – ostvario je – u skladu s krajnje otvorenim i proširenim shvaćanjem slike – na podnici Galerije Bačva, za čiji je kružni prostor od početka mišljena i rađena. Specifičnu slikarsku duhovnu formu –  „zidnu” sliku Sis 4 Vjenceslava Richtera – Živković je transferirao u medij proširene slike, otvarajući, prije svega, refleksivan diskurs o ontologiji (postojanju) i fenomenologiji (pojavljivanju) umjetničkog djela.

Ovim projektom dokazuju se i materijaliziraju promjenjive mogućnosti slike, definira položaj njezinih elemenata u prostornom širenju ili sužavanju. Načini na koji se materijalizira proširena slika izlaze iz granica samo slikarskog medija: u akciju su uključeni arhitektura, svjetlo, motritelj u kružnom kretanju uokolo ponuđene situacije…

Usvajajući materijalne i proceduralne zadatosti, operativni i konstitutivni postupak, strukturalni i materijalni poredak likovnih i estetskih kvaliteta tuđeg uratka, Živković dokazuje da je sliku moguće osmisliti i ostvariti kao svojevrsni kongitivni i spekulativni entitet – kao mentalni objekt.

U oblikovanju Sistemske mandale Živković prisvaja elemente Richterovih slikarskih istraživanja i nadahnjuje se njima u stvaranju specifične proširene slike koja na specifičan način komunicira s galerijskim prostorom. U postupku nove kreacije prisvojio je način egzekucije kolorističkog prizora na način da je krenuo od ideje i strukture jedne od devetnaest ostvarenja iz Richterova ciklusa Sistemsko slikarstvo.

Poznato je da je, poput ostalih članova EXAT-a 51, Richter u svekolikom djelovanju težio sintezi svih likovnih područja. Istraživao je konstruktivističke elemente slike, grafike, arhitekture i skulpture, a poznat je i po projekcijama slike i grafike u prostor. Istražujući tako probleme trodiobe kuta, Richter je naišao na banalnu činjenicu da konvencija koja krug opisuje izrazom „360 stupnjeva” nikakvom geometrijskom podjelom ne može iskazati njegovu osnovnu jedinicu – jedan stupanj. Ovoj neprihvatljivoj nepreciznosti Richter je sučelio suprotstavlja sistem podjele punog kruga na 512 stupnjeva, gdje geometrijskom metodom raspolavljivanja kutova već u devetom koraku apsolutnom točnošću određuje osnovnu jedinicu – stupanj. Ovaj će postupak poslije jasno demonstrirati njegova Milenijska rozeta. Iz te kartezijanske skepse s kojom lomi pečat sumeranskog sustava Richter će disciplinirano izvesti svoj famozni novi par crtaćih trokutova pomoću kojeg će umjesto crtanja sedam kutova mogućih u konvencionalnom paru trokutova omogućiti crtanje čak dvadesetjednog kuta. Novim parom trokuta sebi će olakšati oblikovanje mnogih arhitektonskih zamisli sistemskih slika, daleko prije digitalnim crtanjem potaknutih dekonstruktivističkih eskapada.

Pijeskom naslikana slika shvaćena je kao interventan element u rješavanju prostornog zadatka. Osamnaest vrpci, u osamnaest tonova boje, spiralno se – ali u kutovima – spaja u bijelu točku. Slikarev napor kreće iz Richterovih prostornih i konceptualnih istraživanja, njegove fascinacije sistemima te preokupacije idejom o mogućnosti sinteze na području likovnih umjetnosti, čije je ideje Živković – snagom percepcije i razvijenom intuicijom – vješto prenio u podnu sliku. Konkretno, preuzeo je dio njegove slike manualne pikturalne slike Sis 4 i postavio ga za polazište vlastita rada, na sličan način strukturirao prostorne pozicije monokromnih vrpci i sliku postavio tako da je oko nje prostor kojim se motritelj šeće i recipira spiralno kretanje vrpci. Živković analizira – u morfološkom i praktičnom smislu – i granice rasprostiranja zakonitosti svoje slike određenih njezinom materijalnošću, strukturom, obojenošću, vizualnim i taktilnim vrijednostima, ali i arhitektonskim miljeom Galerije Bačva.

Richterova su prostorna istraživanja Živkovića nadahnula u materijalizaciji vlastitih promišljanja o proširenoj slici, slici koja može nadići granice dvodimenzionalnog platna, o njezinu heterogenu, promjenjivu, nestabilnu položaju, prostornom upisivanju i kombinatorici mogućih pozicioniranja, raslojavanja, otvaranja i premještanja, o slici koja silazi iz kvadratne pravokutne forme slikarskog platna, spušta se na podnicu, visi sa stropa ili prerasta u instalaciju ili ambijent.

Slika sada više nije jednostavni artefakt za promatranje, nego čimbenik koji se pozicioniranjem  – sam ili u suodnosu ili konfrontaciji s drugim čimbenicima – preobražava u instalaciju, ambijent ili sceničan događaj. Slikarski artefakt, dakle, postaje objekt autorove konceptualne pragmatične manipulacije u prostoru – idealnom galerijskom prostoru ili neidealnom prostoru arhitekture, ali vizualno mijenja arhitekturu galerijskog prostora, utječući na motriteljevu percepciju.

Živkovićevo umjetničko promišljanje materijalizirano je pojedinačnoj slici-objektu, ali i u kontekstu prostora – pronašao je i dokazao strukturu slike kao pikturalno-prostornog teksta, a preko strukturiranja njezinih prostornih pozicija i kao prostornog čimbenika. Njegov rad pripada kretanju od slike ka slikarstvu i potom, preko slikarstva ka slici kao prostornom tekstu, koji u određenoj mjeri ovisi o zatečenim prostornim osobinama mjestu u/na koje ga autor smješta.

Ponovno je stvoren artificijelni ambivalentni svijet umjetnosti – recipijent se mora šetati oko proširene slike, a kako bi u cijelosti, ili u najvećoj mjeri percipirao ovako strukturirani vizualni prostor, promatrač bi morao ući u prostor slike i kretati se njome.

Autor je očitovao što to doista znači vladati prostorom i ambijentom. U njegovu, kao i u svakom dobrom slučaju, to znači ne biti agresivan prema prostoru, ali i ne dopustiti da ga sam prostor svlada.

Živkovićev uradak ujedno je dokaz kako proširena slika istodobno i snažno teatralizira prostor, pogotovo promatramo li ga iz ptičje perspektive, s kata, tj. s Galerije proširenih medija.

Slika može komunicirati s okružjem ne samo na fizičkoj, nego i na uzvišenijoj razini. Foruma mandale – koja dolazi iz sasvim druge sfere likovnosti i koja je najvećma povezana s duhovnim religijskim konceptima hinduizma i budizma – uopćeno rečeno, Živković projicira ideju, tj. načelo cjelovitosti i jedinstva, tj. jednosti u mnogostrukosti. S druge strane mandale naslikane pijeskom govore o načelu konstrukcije i dekonstrukcije i očituju prolaznost formi. Upravo ta pitanja sinteze, konstrukcije i dekonstrukcije i istodobno, s tim pojmovima u svezi, sudbine slikarstva autor tematizira u hibridnoj mandali koju projicira na galerijskoj podnici. Obaviještenu recipijentu postaje jasno da je riječ o podnici istoga prostora koji je sam Richter svojedono neslavno «dekonstruirao»!

Slijedeći prosedee ovoga Richterova djela, osim što dokumentira vlastitu ideju proširene slike, Živković istodobno traga za današnjim smislom geometrizma, za onim oblicima koji su prizivali jedinstveno promišljanje geometrizma i samim tim specifičnu vizualnu estetiku.

Njegov napor jasno predočava i to da se u današnjim uvjetima odigrava jedno veliko preispitivanje značenja, vrijednosti i dometa vizualnih sustava suvremene umjetnosti i njihova novo vrednovanje u skladu s čulnim i duhovnim zahtjevima i potrebama današnjih procjenitelja i korisnika.

Živkovićevo poslanje umjetnička je operacija koja u sebi sjedinjuje mentalnost pristupa i manualnost izvođenja s danas neophodnom osobinom kritičnosti.

Gotovo svaka likovna poetika iz bliže ili dalje umjetničke prošlosti može poslužiti kao načelo preispitivanja, primjerice današnje relevantnosti, te iste prošlosti ili nekih njezinih segmenata, kao i načina obavljanja njezinih produktivnih praksi.

Ivica Župan

Info

RADNO VRIJEME (Dom HDLU)

utorak – nedjelja: 11:00 – 19:00
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

40 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
30 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
20 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
90 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 5% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom (15.06. i 16.06.) zatvoreno

Ulaz besplatan

 Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU