Natječaj Kustoske platforme 2012./2013.

Kustoska platforma 2012./2013.

POZIV NA SUDJELOVANJE

Pozivamo sve zainteresirane da se prijave na program Kustoska platforma.
Rok za prijavu je do 15.10.2012. godine.

OPIS PROJEKTA

Kustoska platforma je projekt pokrenut 2008. godine čiji je cilj omogućiti dodatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz područja suvremene umjetnosti.

Uloga kustosa/ice suvremene umjetnosti u posljednjoj se dekadi radikalno izmijenila, a artikulacija kustoskog djelovanja razvija se danas na sjecištu različitih kreativnih, administrativnih i teorijskih praksi – koncipiranja izložbi, rada na individualnim umjetničkim produkcijama, predavanjima itd. Time se pozicija kustosa/ica u različitim kontekstima mijenja postajući sve hibridnija, a kustosi/ice preuzimaju znanja iz raznih društveno – humanističkih disciplina. Točka povezivanja i umrežavanja tih znanja za sada je nedostatno pokrivena službenim visokoškolskim sistemom u Hrvatskoj.
Zbog toga je program Kustoska platforma posvećen produbljivanju znanja iz suvremene nacionalne i međunarodne vizualne umjetnosti, te susretu i radu s protagonistima umjetničke, kustoske i kulturne scene u Hrvatskoj i svijetu. Rad na konkretnom izložbenom projektu sastavni je dio kustoskog programa, omogućujući polaznicima/ama uvid u moguće metodološke, tehničke i teorijske alate vezane uz koncepciju i realizaciju izložbi suvremene umjetnosti.
Kroz ovaj program želimo usmjeravati zainteresirane polaznike/ce na primjenu stečenih teorijskih znanja u praksu i potencirati umrežavanje i suradnju između bliskih, no nedovoljno povezanih umjetničkih i društveno-humanističkih struka, te potencirati njihovo uklapanje unutar profesionalnih mreža djelovanja u kulturi.

Kustoski program strukturiran je u tri osnovna istraživačko-teorijska modula koji se provode kroz seminare i radionice. Sudjelovanje u programu obuhvaća sve programske segmente. Nije moguće pratiti samo jedan od modula.

MODULI

* Fragmentirani uvid u povijest izložbenih praksi i kustoskih angažmana od 19. stoljeća do danas
voditelj: Dalibor Prančević
studeni 2012.

Namjera modula predstaviti je primjere izložbene djelatnosti od prvih emancipacija umjetničkih izložaba u devetnaestom stoljeću do pojave nezavisnih kustoskih angažmana artikuliranih prevalentno u drugoj polovini dvadesetog stoljeća i danas. Inicirati promatranje uloge kustosa i kustoskih kolektiva u tvorbi relevantnih spoznaja o suvremenom kulturološkom kompleksu, odnosno problematizirati ulogu muzeja i galerije u suvremenom društvu glavne su koordinate ove radionice. Fokus pažnje osobito će se usmjeriti na kustoske prakse koje su – bez obzira događaju li se unutar institucija ili su obilježene nezavisnim vaninstitucionalnim radom – neodvojivi segmenti promatranja suvremenog umjetničkog svjetonazora. Akcent bi se stavio i na načine elaboracije kustoskog diskurzivnog eksperimenta i njegovu sistematizaciju koji su se u posljednje vrijeme pojavili u nizu stručnih publikacija.
Dalibor Prančević povjesničar je umjetnosti i kustos. Studij povijesti umjetnosti i talijanskog jezika i književnosti diplomirao je na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2000. godine. Od 2001. do 2008. godine zaposlen je kao kustos za zbirku i dokumentaciju u Muzejima Ivana Meštrovića – Galeriji Meštrović u Splitu, a od 2008. godine do danas na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Splitu kao znanstveni novak – asistent. Sudjeluje u nastavi na kolegijima: Suvremena umjetnost, Vizualne komunikacije, Umjetnost kroz suvremenu izlagačku praksu. Autor je izložbene selekcije Nenaslovljeno (… uz modeliranje), na 8. trijenalu hrvatskog kiparstva, priređene 2003. godine u prostorima Gliptoteke HAZU u Zagrebu, kao i izložbe Participacija, ne simulacija, postavljene u Staroj gradskoj vijećnici u Splitu 2010. godine. Autor je i kustoske platforme 36. splitskog salona pod nazivom Readymade – Rukotvorina – Fetiš – Igračka što je bila predstavljena u Multimedijskom kulturnom centru i Akvariju u Splitu 2009. godine, te je koautor kustoske koncepcije 37. splitskog salona naslovljene Platforma: izlàgati (se) izlágati priređene u Podrumima Dioklecijanove palače i javnom gradskom prostoru, 2011. godine. Protagonist je OUR-a (Organizacije udruženog rada), udruge za kulturu i vizualne umjetnosti i jedan od autora kustosko-umjetničkog projekta Radni teren Jugoplastika, što se odvijao u Salonu Galić u Splitu 2011. godine. Član je Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske, Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA) – hrvatska sekcija, Književnog kruga u Splitu.

* Kustos na Mreži
voditelj: Klaudio Štefančić
studeni 2012. – veljača 2013.

Unatoč određenim otporima, kultura i umjetnost novih medija promijenili su rad umjetničkih institucija. Kratko sumirajući, možemo reći da su novi mediji obnovili važnost procesualnosti i
nematerijalnosti kako u umjetnosti, tako i u kulturi u cjelini. Umjesto dovršenih kulturnih formi i
čvrstih vremensko-prostornih okvira njihove recepcije, novi mediji su nas okrenuli fleksibilnosti,
fluidnosti i nepostojanosti. U procesu kulturne komunikacije, medijacija je – ono što se događa između umjetnosti i njezine publike, između proizvođača i potrošača – postala važna, ako ne i presudna. Dijelom i zbog toga, uloga se kustosa promijenila: on/ona je sve više upravljač, sve više kreator, a sve manje čuvar ili tumač određene kulture. Na tu su promjenu, možda i presudno, utjecale nove tehnologije, novi kanali društvene komunikacije. Stoga ćemo se u ovom modulu usredotočiti na najvažnije momente odnosa između kuriranja i novih medija, pri čemu se od polaznika očekuje praktična participacija.

Klaudio Štefančić diplomirao je komparativnu književnost i povijest umjetnosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu 1995. Piše i objavljuje tekstove s područja kritke i teorije umjetnosti, odnosno književnosti u Životu umjetnosti, Konturi, Zarezu, Umjetnosti riječi i na II. programu Hrvatskog radija. Autor je monografije Montaža organizma (Fraktura, 2005., Zaprešić) o umjetničkom radu Daniela Kovača. Predaje medijsku umjetnost na Kustoskoj platformi i na
Kulturpunktovoj novinarskoj školi. U okviru Centra za vizualne studije od 2008. do 2011. vodio je istraživanje posvećeno odnosu vizualne kulture i novih medija. Voditelj je Galerije Galženica (Velika Gorica) i član Multimedijalnog instituta iz Zagreba.

*Knjiga umjetnika: područje eksperimenta
voditeljica: Ana Kovačić
prosinac 2012. – ožujak 2013.

Ovaj modul zamišljen je kao istraživački proces tijekom kojeg se polaznici/ce upoznaju s radom na specifičnom izložbenom projektu: od usuglašavanja oko polja istraživanja, projektnog cilja i planiranja do odabira reprezentacijskog formata i realizacije. Kao početni istraživački imuls sagledava se knjiga koja je oduvijek bila prostorom produkcije i diseminacije značenja, a u vizualnoj umjetnosti poljem konceptualnog eksperimenta, posebice kroz dekonstrukcije semantičkih i reprezentacijskih polja od šezdesetih nadalje. No, kakva je uloga knjige kao medija unutar recentnih umjetničkih i kustoskih praksi? Koliko internet kao medij mijenja značenje umjetničke knjige? Kako se odvija suradnja kustos-umjetnik; dizajner-umjetnik unutar projekata vezanih uz umjetničku knjigu? Da li je i na koji način knjiga još uvijek oruđe umjetničkog eksperimenta? – samo su neka od pitanja koja ćemo otvoriti unutar ovog modula. Nakon inicijalna dva susreta u kojima ćemo se baviti poviješću knjige umjetnika te uvodom u ovaj medij danas, uslijedit će susreti s odabranim umjetnicima, kustosima te kritičarima koji su se u svom radu često bavili ovim medijem ili doticali tu temu svojim radom. Nakon istraživačkog dijela koji će provoditi sami polaznici, uslijedit će planiranje postava te finalno izlaganje cijelog procesa u ožujku 2013. u Galeriji Galženica u Velikoj Gorici s polaznicima kao kustosima koji stoje iza toga.

Ana Kovačić je kustosica koja radi kao voditeljica programa u Galeriji Miroslav Kraljević u sklopu čega je kurirala izložbe White Gorana Škofića i Suck, squeeze, bang, blow Dine Rončević (s Anom Kutlešom). Također je i suradnica Delve-a (Institut za trajanje, mjesto i varijable) i radila je kao istraživačica na segmentu Izvađeni iz gomile izložbe Političke prakse (post)jugoslovenske umetnosti u Beogradu u studenom i u ŠKUC-u u Ljubljani u prosincu 2009. godine. Uz Zanu Šaškin, autorica je izložbi Ho(w) to i Draga, oprosti što ti pišem ovako kasno Elvisa Krstulovića i Ive Kovač u galeriji Jogurt u AKC Medika. Radila je i kao vanjska suradnica na projektima BLOK-a i Studija Pangolin, piše za portale kao i predgovore za izložbe. Živi i radi u Zagrebu, a trenutno je angažirana i kao vanjska suradnica Galerije Galženica u Velikoj Gorici na programima za 2012. i 2013. godinu.

Terensko putovanje Oktobarski salon, Beograd
voditeljice Ivana Meštrov i Mihaela Richter
26., 27. i 28.10.2012.

Kao i u dosadašnjim izdanjima Kustoske platforme, bitan segment programa čini teren, kratak kolektivni istraživački boravak polaznika/ca i voditeljica programa na određenoj lokaciji. Terensko putovanje prvenstveno služi izravnijem upoznavanju polaznika/ca s umjetničkim scenama u zemlji, regiji i šire, a popraćen je i s kritičkim analizama viđenog. Tako se nakon posjeta Splitu i Beču i popratnih recenzija i kritičkih tekstova polaznika/ca objavljenih u Zarezu i na webstranici Kustoske platforme, ponovno okrećemo beogradskoj kulturnoj sceni i tamošnjem Oktobarskom salonu, izložbenoj manifestaciji posvećenoj recentnim umjetničkim praksama. Ovogodišnji, 53. salon naslovljen Good Life/Dobar život problematizira odnose između fizičkog poimanja prostora i onog društvenog, fizičkih narativa i prostornih imaginacija, a smješten je u specifičnom, povijesno obilježenom prostoru nekadašnjeg Geodetskog instituta u Beogradu. Terensko putovanje će tako biti, osim prilike za analizu izložbenog formata Salona i njegovih tematskih odrednica, poticaj za susret s beogradskom kulturnom scenom i predstavljanje programa Kustoska platforma tamošnjoj publici u suradnji s homolognim programom Kustosiranje.
Ivana Meštrov je povjesničarka umjetnosti i kustosica, jedna od članica udruge za suvremene umjetničke prakse Slobodne veze, te asistentica na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Splitu. Mihaela Richter je apsolventica povijesti umjetnosti i filozofije te kustosica. Radila je kao stalna suradnica Kulture promjene Studentskog centra u Zagrebu na području vizualnih umjetnosti. Meštrov i Richter su osnivačice i voditeljice programa Kustoska platforma (2008/2009; 2010/2011; 2011/2012), čiji je cilj omogućiti dodatnu teorijsku i praktičnu edukaciju iz područja suvremene umjetnosti. Bile su gošće urednice 85. izdanja časopisa Život umjetnosti – Fragmenti kustoskog diskursa (izdavač Institut za povijest umjetnosti, 2009., Zagreb, Hrvatska) i temata u Zarezu pod nazivom Ti si mjerilo: kustoske, umjetničke i aktivističke prakse u urbanom prostoru koji je nastao u suradnji s polaznicama Kustoska platforma 2010./11. (Zarez, veljača 2011.). Kustosice su EduZgrafa, međunarodne platforme grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija za studente, održane u sklopu Zgrafa 11, 2012.

ODABIR SUDIONIKA/CA

Program je otvoren za polaznike/ce koji su završili ili se nalaze na završnim godinama studija iz društveno-humanističkih znanosti/umjetnosti, te pokazuju interes ka profesionalnom usavršavanju u polju suvremene umjetnosti i kustoskih praksi.
Ne postoji razredbeni ispit za pristup kustoskom programu, već će se na temelju životopisa i pisma motivacije izabrati polaznici/ce.
Za prisustvovanje je potrebno tečno znanje engleskoga jezika.
Radionice, seminari, otvorena predavanje i prezentacije održane u sklopu programa Kustoska platforma su besplatne. Za terensko putovanje polaznici/e pridonose participacijom od 600,00 kn za troškove puta i smještaja.

TERMINI ODRŽAVANJA

Kustoska platforma 2012./2013. traje od studenog 2012. do ožujka 2013. godine.
Svi susreti održavaju se u konferencijskoj dvorani Pogona – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Ulica Kneza Mislava 11.

DETALJAN RASPORED PROGRAMA

Uvodni susret: 22.10. 2012. od 21 do 23 sata.

*Terensko putovanje – Oktobarski salon, Beograd
26., 27. i 28.10.2012. (pet/sub/ned)
5.11. sastanak nakon terenskog putovanja od 18.30 do 21.00 sat (pon)

*Kustos na Mreži, voditelj: Klaudio Štefančić
12.11., 26.11., 10.12.2012.; 14.1., 28.1., 11.2., 25.2.2013.
od 18.30 do 21.00 sat (ponedjeljci).

*Fragmentirani uvid u povijest izložbenih praksi i kustoskih angažmana od 19. stoljeća do danas, voditelj: Dalibor Prančević
17. i 18. 11., 2012.
24. i 25.11., 2012.
od 10 do 14 sati (subota i nedjelja).

*Knjiga umjetnika: područje eksperimenta, voditeljica: Ana Kovačić
6.12. i 13.12.2012.
od 18.30 do 21 sat (četvrtci).
Ostali termini naknadno prema dogovoru grupe.


PRIJAVA TREBA SADRŽAVATI

– ime, prezime, telefonski kontakt i e-mail adresu
– motivacijsko pismo / max 1500 znakova
– životopis/ europski format

Natječaj je otvoren od 15.9. do 15.10.2011. godine.
Prijave se šalju isključivo mailom na adresu:
kustoska.platforma@gmail.com
s oznakom PRIJAVA KP 2012./2013.
Sve prijave primljene zaprimljene nakon isteka roka neće biti razmatrane.
O rezultatima natječaja bit ćete obaviješteni do 17.10.2011.
Sva pitanja možete uputiti na gore navedenu mail adresu.

Kroz dosadašnji program ostvaren je niz suradnji s lokalnim i međunarodnim institucijama i udrugama: Kultura promjene Studentskog centra u Zagrebu, Galerija Miroslav Kraljević, Galerija Nova, Centar za nezavisnu kulturu i mlade, DeLVe, HDLU, Institut za povijest umjetnosti, Muzej kvarta, Urbanfestival, Ecole du Magasin; te kustosima/icama i teoretičarima/icama: WHW, Sonja Leboš, Sanja Horvatinčić, Ana Kovačić, Zana Šaškin, Ana Janevski, Dorothee Richter i Ann Demeester, Ivana Bago i Antonia Majača. Stalni tim Kustoske platforme čine kustosice i povijesničarke umjetnosti Ivana Meštrov i Mihaela Richter.

KP 2012./2013.
Koncepcija i koordinacija projekta: Ivana Meštrov i Mihaela Richter
Stručni suradnici/ce: Ana Kovačić, Dalibor Prančević, Klaudio Štefančić,
Organizacija projekta: Udruga Slobodne veze
Partneri projekta: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Galerija Galženica -Pučko Otvoreno Učilište, Velika Gorica
Mjesto održavanja: Pogon – Zagrebački centar za nezavisnu kulturu i mlade, Kneza Mislava 11, Zagreb
Web: www.kustoskaplatforma.com

Projekt Kustoska platforma je podržan od strane Gradskog Ureda za obrazovanje, kulturu i šport Grada Zagreba.

Tekst natječaja možete pruzeti OVDJE

Info

RADNO VRIJEME (Dom HDLU)

utorak – nedjelja: 11:00 – 19:00
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

40 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
30 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
20 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
90 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 5% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom (15.06. i 16.06.) zatvoreno

Ulaz besplatan

 Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU