• XIV. TRIJENALE HRVATSKOGA KIPARSTVA, 5.7.-28.8.2022.

Dijana Nazor – dobitnica Nagrade Ivan Filipović

S ponosom objavljujemo da je članici Hrvatskog društva likovnih umjetnika, Dijani Nazor, dodijeljena Nagrada Ivan Filipović, za uspješan rad na području likovne pedagogije i unapređenja nastavnih metoda likovne izobrazbe u osnovnim školama Republike Hrvatske.

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika ovom prilikom čestita Dijani Nazor na dodijeljenoj Nagradi i želi puno uspjeha u daljnjem radu.

OBRAZLOŽENJE ODLUKE O DODJELI „NAGRADE IVAN FILIPOVIĆ” ZA 2011. GODINU

I. Državnom „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo nagrađuju se:

• u području osnovnog školstva:

1. IVO KARAČ, umirovljeni profesor pedagogije i prosvjetni savjetnik, dugogodišnji predsjednik Ogranka Hrvatskoga pedagoško-književnog zbora Dubrovnik, nagrađuje se „Nagradom Ivan Filipović“ za životno djelo za cjelokupni rad iz područja osnovnoga školstva. Sedamdesetih godina prošloga stoljeća prof. Karač primijenio je teoriju o suvremenoj organizaciji nastave u praksi organizacijom nastave po sustavu specijaliziranih učionica. Izradio je pedagoške programe koji su bili osnova za projektiranje novih školskih zgrada. Novi način rada poboljšao je kvalitetu nastave, ali i promovirao RH u Europi i u svijetu. Autor je triju knjiga iz povijesti dubrovačkog školstva, a kao rezultat dugogodišnjega rada na unapređivanju nastave pismenosti i pismenog izražavanja tiskani su mu mnogobrojni priručnici namijenjeni učiteljima i učenicima.

• u području visokog školstva:

1. prof. dr. sc. LADISLAV BOGNAR rođen je u Slavonskome Brodu 1942. godine gdje je završio Učiteljsku školu. Studij pedagogije i sociologije završio je na Filozofskome fakultetu u Zagrebu. Na tom fakultetu obranio je disertaciju iz područja pedagogije. Desetak godina radio je kao učitelj razredne nastave, a zatim kao savjetnik u Zavodu za školstvo u Osijeku. Od 1993. radio je kao profesor pedagogije na Pedagoškome fakultetu u Osijeku, najprije kao vanjski suradnik, a od 1998. kao stalno zaposlen sveučilišni nastavnik. Objavio je više od 100 znanstvenih, preglednih i stručnih radova, od kojih su 15 znanstvene i stručne knjige.

Tijekom pola stoljeća radno aktivnog djelovanja prof. dr. Ladislav Bognar uvijek je bio iznad prosjeka sredine u kojoj je djelovao. Njegovo ukupno pedagoško djelovanje i objavljeni radovi prepoznati su ne samo u krugovima hrvatskih stručnjaka, nego i na širem prostoru jugoistočne Europe. Pedagoški i znanstveni rad prof. dr. sc. Ladislava Bognara svakako predstavlja velik i trajan doprinos odgojno-obrazovnoj djelatnosti u Republici Hrvatskoj.

II. Godišnjom državnom „Nagradom Ivan Filipović“ nagrađuju se:

• u području osnovnog školstva:

1. KSENIJA RUMORA, profesorica engleskoga i njemačkoga jezika i književnosti, učiteljica-savjetnica za engleski jezik u OŠ Franje Krežme u Osijeku, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnoga školstva za izniman doprinos promicanju učiteljskog zvanja i postignute rezultate u radu s učenicima i studentima. Aktivna je sudionica međunarodnih konferencija predavača engleskoga jezika, a kao voditeljica stručnog vijeća i članica stručne radne skupine pri NCVVO-u aktivno unapređuje odgojno-obrazovni sustav i sustav trajne izobrazbe učitelja.

2. KARMEN HLAD, diplomirana učiteljica s pojačanim predmetom informatikom, učiteljica-savjetnica u OŠ Dragutina Domjanića u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva za stvaralački i inovativan doprinos u radu s učenicima. Prepoznatljiva je u stvaranju školskoga kurikuluma i promicanju humanih i pozitivnih vrijednosti u suradnji škole sa širom društvenom zajednicom. Organizacijom stručnog usavršavanja učitelja na županijskoj razini i aktivnim sudjelovanjem na skupovima na državnoj razini potpora je cjeloživotnom obrazovanju učitelja.

3. BRANKA COPIĆ, profesorica matematike i fizike, trenutno ravnateljica OŠ Augusta Šenoe u Zagrebu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva za izniman opus i rezultate u nastavi matematike, dugogodišnje mentorstvo studentima PMF-a u Zagrebu i rad s pripravnicima. Kao ravnateljica danas posebno teži unapređenju suradnje roditelja i škole, mjesne i šire društvene zajednice, a školu uspješno vodi kao vježbaonicu za nekoliko fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

4. MATO ŠIMUNOVIĆ, učitelj tehničke kulture u OŠ Ivana Gorana Kovačića, Staro Petrovo Selo, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva za osobite uspjehe na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima iz tehničke prometne kulture. Inovativan je i kreativan u radu s učenicima s težnjom unapređivanja i afirmacije pozitivnih vrijednosti u mladih. Dugogodišnji je član Društva pedagoga tehničke kulture Brodsko-posavske županije, trenutno i predsjednik, te aktivan sudionik stručnih usavršavanja za učitelje tehničke kulture.

5. DIJANA NAZOR, profesorica likovne kulture – restauratorica, trenutno zaposlena u Hrvatskome restauratorskom zavodu, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja osnovnog školstva za značajan doprinos likovnoj pedagogiji i unapređivanju nastavnih metoda likovne izobrazbe u osnovnim školama RH. Svojim radom u nastavnim i izvannastavnim aktivnostima, sudjelovanjem u radu europskih i svjetskih kongresa InSEA-e kao predavačica i autorica izložbi likovnih ostvarenja učenika osnovnih škola dala je značajan doprinos afirmaciji hrvatske likovne pedagogije u zemlji i svijetu.

• u području srednjeg školstva:

1. STJEPAN BRLAS, diplomirani socijalni pedagog, ravnatelj Učeničkoga doma u Virovitici, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za izniman doprinos razvoju djelatnosti učeničkih domova i unapređivanju odgojno-obrazovnog rada u učeničkim domovima te rad na stručnome razvoju domske pedagogije. Tijekom svoga radnog vijeka zalagao se za podizanje kvalitete odgojno-obrazovnog rada, a posebnu pažnju posvetio je podizanju kvalitete standarda stanovanja, života i rada učenika smještenih u domu. Dugogodišnji je član Državnog povjerenstva za provedbu Domijade, a dva puta bio je predsjednik Povjerenstva te uspješno organizirao Domijadu 2011. godine.

2. LILIJANA RADOBULJAC, prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. mentorica u Tehničkoj školi Nikole Tesle u Vukovaru, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za nastavni i izvannastavni rad s učenicima te za ukupan stručni i humanitarni rad u lokalnoj zajednici. Uz rad u nastavi i izvannastavnim aktivnostima, Lilijana Radobuljac autorica je triju knjiga kratkih priča, a jedna je od osnivačica Vukovarskih iskrica – udruge za pomoć osobama s mentalnom retardacijom. Njezin ukupan rad svjedoči o iznimno svestranoj osobi koja svojim angažmanom u školi, ali i široj društvenoj zajednici, pridonosi senzibiliziranju mladih za rad u društvenoj zajednici.

3. IVANKA DLAKA, umirovljena prof. hrvatskoga jezika i književnosti, prof. savjetnica, profesorica koja je gotovo cijeli radni vijek provela u Srednjoj školi Vrbovec u neposrednom radu s učenicima, ali i u izvannastavnim i izvanškolskim programima i aktivnostima, nagrađuje se godišnjom „Nagradom Ivan Filipović“ iz područja srednjeg školstva za nastavni i izvannastavni rad s učenicima te za ukupan stručan i praktičan rad u odgoju i obrazovanju, kao i

lokalnoj zajednici. Bila je dugogodišnja voditeljica Županijskoga stručnog vijeća, članica Državnog povjerenstva za provedbu natjecanja iz hrvatskoga jezika, mentorica studentima kroatistike, predsjednica Ogranka Matice hrvatske Vrbovec, a pokrenula je i niz istraživačkih projekata u području zavičajne književnosti. Svojim radom dala je značajan doprinos razvoju djelatnosti Škole i šire društvene zajednice.

Ukupno je dodijeljeno osam (8) godišnjih nagrada i dvije (2) nagrade za životno djelo za 2011. godinu.

Dijana Nazor početkom prosinca 2012. nagrađena je godišnjom državnom nagradom ”Ivan Filipović” za 2011. godinu koji je ostvarila tijekom godina kao učiteljica likovne kulture, koautorica udžbenika za likovnu kulturu u osnovnim školama, autorica i voditeljica likovno-kreativnih radionica te organizatorica izložaba dječjih likovnih radova u Hrvatskoj i inozemstvu. Rođena je 1971. u Splitu. Godine 1995. diplomirala je na Fakultetu prirodoslovno-matematičkih znanosti i odgojnih područja u Splitu (danas Umjetnička akademija) i stekla zvanje profesora likovne kulture – restauratora. Iste je godine dobila Dekanovu nagradu.

Od 1999. do 2003. godine bavila se pedagoškim radom kao učiteljica likovne kulture u OŠ Jesenice u Dugom Ratu, OŠ Stjepana Ivičevića u Makarskoj, OŠ J. J. Strossmayera u Zagrebu te kao profesorica likovne kulture u IX. gimnaziji u Zagrebu. Od 2005. do 2007. godine vodila je likovnu radionicu za učenike nižih razreda i djecu vrtićke dobi u Osnovnoj Montessori školi Barunice Dédée Vranyczany u Zagrebu.

Od 2006. aktivno sudjeluje na svjetskim i europskim kongresima Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti – InSEA u Portugalu, Finskoj, Mađarskoj, Cipru i Japanu, gdje je 2008. bila pozvani predavač na 32. svjetskom kongresu. Autorica je zapaženih pedagoško-likovnih projekata u suradnji sa sveučilištima u Japanu i Australiji. Koautorica je udžbenika za likovnu kulturu za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole i priručnika za učitelje Pogled, potez, Zagreb, Profil, 2007./2008. Od 1999. organizirala je više dječjih izložbi i vodila likovno-kreativne radionice u Dugom Ratu, Splitu, Zagrebu, Kostanju, Obonjanu, Šilu, Ogulinu, Braču   te 2005. i 2007. godine na Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Od 2005. do 2011.

voditeljica je likovnih radionica za djecu i odrasle u Narodnom sveučilištu Dubrava. Godine 2006. stručno se usavršavala na dvomjesečnom rezidencijalnom boravku u Parizu, u atelijerima Cité Internationale des Arts. Voditeljica je likovnog programa Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best pri kojem je  autorica više likovno-urbanih instalacija i projekta Međunarodnog festivala umjetničkih zastavica i 1. festivala Art walk. Dobila je više priznanja i nagrada za pedagoški i likovni rad. Doktorandica je na poslijediplomskom studiju slikarstva na Akademiji likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Članica je InSEA-e (Međunarodno društvo za obrazovanje putem umjetnosti) i Hrvatskog vijeća Međunarodnog društva za obrazovanje putem umjetnosti – HRV-InSEA, HDLU-a, LIKUM-a i Fotokluba Zagreb.

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA OD 6.7.-28.8.2022.

utorak – nedjelja: 09.00 – 12:00 / 17:00 – 21:00
ponedjeljkom i praznikom (05.08.) zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
70 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

CIJENA ULAZNICA – za sve prostore XIV. trijenala hrvatskoga kiparstva

40 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
20 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
90 kn Obiteljska ulaznica (4)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

CIJENA ULAZNICA – samo za galerije Prsten i PM

20 kn Pojedinačna ulaznica
10 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
10 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
10 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
50 kn Obiteljska ulaznica (4)
10 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom (15.06. i 16.06.) zatvoreno

Ulaz besplatan

 Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU