Hrvatsko društvo likovnih umjetnika raspisuje Natječaj za prijem novih članova

Temeljem Članka 11., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati hrvatski državljanin s odgovarajućom strukovnom spremom, koji djeluje na području likovne umjetnosti.
Osoba koja nema odgovarajuću strukovnu spremu, a djeluje u likovnoj umjetnosti, uz potrebnu dokumentaciju mora dostaviti dokaze o najmanje 2 godine djelovanja te vrste.

Zaprimanje prijava vršit će se u tajništvu Doma hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma bb, Zagreb, od 10. travnja do 10. svibnja 2013. godine, od 9 do 13 sati. 

Kotizacija po kandidatu iznosi 300,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun udruge Zagrebačka banka HR7123600001101361051. Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 150,00kn.
Kotizacija se ne vraća.

 

Kandidati su dužni priložiti isprintane materijale, složene u portfolio – mapu za odlaganje dokumenata (folder file) A4 formata.

Temeljem Članka 12., Statuta HDLU za primanje u članstvo HDLU kandidat je dužan podnijeti zamolbu i slijedeće materijale:

 • 1. Životopis (pristupnica)
 • 2. dokaz o državljanstvu (kopiju domovnice i osobne iskaznice)
 •  3. dokumentaciju o umjetničkom radu koja uključuje:
 • – popis izložbi
 • – kataloge
 • – kopiju diplome (ukoliko postoji)
 • – fotografije ili printeve do 15 radova (maksimalno 2 fotografije po radu)
 • – multimedijalni umjetnici prilažu radove na CD-u ili DVD-u (video, zvuk i sl.)
 • – kratko objašnjenje rada (po potrebi)

 

Komisija za prijem u članstvo razmatrati će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.
Odluku o primanju u članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a na prijedlog Komisije za primanje i reviziju članstva.
Upravni odbor nije dužan navesti razloge temeljem kojih kandidati nisu primljeni u Udrugu. O svojoj odluci Upravni odbor izvješćuje na stranicama svojeg glasila, te na prvoj idućoj godišnjoj Skupštini.

Rezultati natječaja biti će objavljeni u roku od 60 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr 

Kandidati kojih zamolbe za primitak u HDLU budu odbijene mogu uputiti nove zamolbe za primanje u HDLU kad istekne godina dana od podnošenja prethodne zamolbe.

Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Udruge. Po isteku navedenog roka za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo.

 

STUPANJEM U HDLU STJEČE SE:

 • pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
 • pravo na izdavanje računa i certifikata pri prodaji umjetničkih radova;
 •  pravo na preporuke za mirovinske dodatke;
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora / ateljea;
 • pravo na prijevoz radova kombijem Udruge uz povlaštenu naknadu utvrđenu cjenikom HDLU-a;
 • pravo na ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
 • pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice A.IA.P UNESCO kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u hrvatskoj i inozemstvu;
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi;
 • pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a;
 • pravo na sudjelovanje na natječaju za dvomjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu.

 

Temeljem Članka 13. Statua HDLU,
PRAVA I DUŽNOSTI REDOVITOG ČLANA HDLU-a SU:

 • da od HDLU-a traži zaštitu ako je ugroženo njegovo likovno djelo i stvaranje, strukovno javno djelovanje te autorska i moralna prava prema tom radu, odnosno njegov strukovni ugled;
 • da sudjeluje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
 •  da predlaže, bira i bude biran u organe HDLU-a;
 • da ravnopravno sudjeluje u svim internim natječajima HDLU-a;
 • da bude redovito izvještavan o svekolikoj djelatnosti HDLU-a;
 • da redovito izvješćuje HDLU o svojem djelovanju;
 • da štiti interese i da svojim likovnim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem promiče HDLU i hrvatsku likovnu kulturu;
 •  da redovito plaća članarinu HDLU-a.

 

Kontakt:

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Trg žrtava fašizma bb, Zagreb
T: 01/ 46 11 818/819
F: 01/ 45 76 831
hdlu@hdlu.hr

Info

RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja: 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU