Natječaj: NAJFOTOGRAFIJA 18. MEĐUNARODNOG ULIČNOG FESTIVALA CEST IS D’ BEST 2014.

Kraljevi ulice – organizatori 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best, sukladno pravilima Međunarodne organizacije fotografske umjetnosti – FIAP i Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa (The National Press Photographers Association),

 

raspisuju

NATJEČAJ

NAJFOTOGRAFIJA 18. MEĐUNARODNOG
ULIČNOG FESTIVALA CEST IS D’ BEST 2014.

 

UVJETI NATJEČAJA

1. Teme Natječaja: ljudi, motivi, prizori i događanja na festivalu; interijeri, eksterijeri i arhitektura u kontekstu s događanjima na 18. međunarodnom uličnom festivalu Cestis is d’ Best.

2. Mjesto i vrijeme: Zagreb, od  5. do 11. lipnja 2014. godine.

3. Sudionici: U Natječaju mogu sudjelovati svi ljubitelji fotografije, profesionalci i amateri iz zemlje i inozemstva, građani i gosti grada Zagreba, kao i posjetitelji uličnog festivala. Participacije (kotizacije) za sudjelovanje na natječaju nema.

4. Kategorije: Na natječaj se prijavljuje putem elektronske pošte i to u dvije fotografske kategorije: dokumentarna (reportažna, novinska) i umjetnička (autorska, kreativna) fotografija. Svaki autor može sudjelovati s maksimalno 4 (četiri) digitalne fotografije u svakoj kategoriji (ukupno 8 fotografija). Nije dopušteno fotografiju istog sadržaja poslati u obje kategorije, odnosno jedna fotografija može biti prijavljena samo jednom samostalno ili kao dio serije u jednoj kategoriji. Ukoliko je ista fotografija prijavljena u obje kategorije, organizator će uvrstiti samo jednu fotografiju u jednu od kategorija prema slobodnoj procjeni.

5. Veličina fotografija: Primaju se fotografije nastale na festivalu Cest is d’ Best 2014. godine (pojedinačne ili u seriji) u digitalnom obliku, u boji i u crno-bijeloj tehnici. Format  fotografija: duža stranica 3000 piksela, 300 dpi, RGB, JPG format, ne više od 5MB. Fotografije koje ne odgovaraju ovim uvjetima neće biti uvrštene u konkurenciju.

6. Označavanje fotografija: Natječaj je anoniman. Fotografije moraju biti označene na sljedeći način:  Prezime Ime–Naziv fotografije-xy.jpg, npr.: Petrović Zoran-Ples na žici-A1.jpg. Na mjesto oznake „x“  upisati kategoriju fotografije (A – dokumentarna, odnosno B – umjetnička), a na mjesto oznake „y“ upisati redni broj fotografije.

7. Dostavljanje fotografija: Fotografije dostaviti elektronskom poštom na adresu: cest.is.d.best@gmail.com i to najviše dvije fotografije u jednom slanju, odnosno u jednom privitku. Uz fotografije je potrebno priložiti popunjenu prijavnicu u Word (.doc) formatu. Redni broj fotografije u prijavnici mora biti istovjetan rednom broju  fotografije.

8.  Kalendar natječaja i izložbe:
    Početak natječaja:  5. lipnja 2014.
    Fotografije se primaju: do 19. lipnja 2014. (do 24:00)
    Izbor i ocjenjivanje fotografija: 20. i 22. lipnja 2014.
    Objava rezultata ocjenjivanja: 22. lipnja 2014.
    Otvorenje izložbe i podjela nagrada: 26. lipnja 2014.

9. Ocjenjivačko povjerenstvo:
    Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ – predsjednik,
    Nikica Badrov, dopredsjednica CroArtPhoto Cluba, voditeljica Galerije Badrov, članica,
    Patrik Macek, profesionalni fotoreporter u Večernjem listu, član.

10. Način rada ocjenjivačkog povjerenstva: Dvostupanjskim procesom odlučivanja ocjenjivačko povjerenstvo bira  fotografije za izložbu i nagrade. U prvom krugu ocjenjivačko povjerenstvo pregledat će i ocijeniti sve prispjele fotografije i odabrati najuspješnije za izložbu. U drugom će krugu od odabranih finalnih fotografija odabrati najbolje kojima će dodijeliti pohvale i nagrade u vidu praktičnih nagrada i tiskanih plaketa. Kod odlučivanja članovi ocjenjivačkog povjerenstva prvenstveno ocjenjuju originalnost, inovativnost, likovnost i izvedbenu kvalitetu prijavljenih fotografija. O svom radu Ocjenjivačko povjerenstvo vodi Zapisnik i obavještava organizatore Festivala i voditeljicu programa Natječaja.

11. Etička pravila:  Sudjelovanje na izložbi uključuje potpuno prihvaćanje pravila ovog natječaja i pravila Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa. Svaki autor je osobno  odgovoran za sadržaj  fotografije i daje suglasnost organizatorima da se njegove fotografije mogu bez naknade objavljivati u katalogu i medijima u promotivne svrhe. Fotografije koje ne zadovoljavaju pravila natječaja neće biti zaprimljene. Organizator se obvezuje da će brinuti o kvalitetnom i pravednom korištenju poslanih fotografija u navedene svrhe. Članovi žirija mogu sudjelovati svojim radovima samo izvan konkurencije.

12. Nagrade i Pohvale

POJEDINAČNE NAGRADE I POHVALE:
Za svaku kategoriju fotografija Ocjenjivačko povjerenstvo dodijeliti će jednu prvu, jednu drugu i jednu treću nagradu i tri pohvale organizatora festivala.
POSEBNE NAGRADE:
Ocjenjivačko povjerenstvo dodijeliti će posebne nagrade:
•    GRAN PRIX Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best 2014. za najuspješniju FOTOREPORTAŽU (serija od tri do četiri fotografije). Prednost u ocjenjivanju imat će one fotoreportaže koje imaju najbolju vizualnu priču i jasnu poruku sukladno cilju, svrsi održavanja i sadržaju Festivala.
•    TROFEJ CESTA za najuspješniji portret (klasični, psihološki, reporterski,
grupni, serijski (jedna do četiri fotografije iste osobe u nizu). U tom smislu, portretist može preko originalnog fizičkog oblika ljudskog lica fotografski oblikovati kako originalan, odnosno realan tako i psihološki lik portretirane, odnosno portretiranih osoba.

ZAKLJUČNE ODREDBE
13. Svaki će autor na svoju e-adresu dobiti rezultate ocjenjivanja za sve radove koje je poslao na natječaj. Nagrađene i pohvaljene fotografije bit će predstavljene u katalogu izložbe i na mrežnim stranicama organizatora festivala: www.cestisdbest.com, kao i na mrežnim stranicama hrvatskih portala, čime će biti promovirane širom Hrvatske i svijeta. Autori će dobiti katalog izložbe prigodom otvorenja izložbe, a moći će ga  presnimiti i s mrežnih stranica organizatora Cest is d’ Besta:  www.cestisdbest.com.

14. Izložba odabranih fotografija će se prirediti u predvorju Galerije Vladimir Filakovac, Narodnog sveučilišta Dubrava, Dubrava 51a, u Zagrebu. Otvorenje izložbe, uz dodjelu nagrada i pohvala najboljim autorima, bit će 26. lipnja 2014. s početkom u 19,30 sati.

15. Za eventualne izmjene i dopune odredbi ovog Natječaja, ovlašten je organizator Festivala, koji će u slučaju  izmjena i dopuna blagovremeno obavijestiti javnost.

OBRAZLOŽENJE  POJMOVA

DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA (reportažna, novinska):
Pod ovim pojmom smatraju se neobrađene fotografije u izvornom obliku kako su snimljene sukladno pravilima Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa novinskih (The National Press Photographers Association – https://nppa.org/code_of_ethics). Fotografije ne smiju biti digitalno manipulirane – dozvoljeno je: smanjiti fotografiju, kadrirati, pretvoriti je u crno-bijelu, ispraviti ekspoziciju i korigirati boje. Nije dozvoljeno: pretjerana izmjena boja koja utječe na atmosferu i percepciju fotografije, pretjerano potamnjivanje ili posvjetljivanje fotografije, kao i brisanje odnosno uklanjanje ili dodavanje  slikovnih elemenata na fotografiji. Fotografije ne smiju imati okvir. U jednoj datoteci može biti samo jedna fotografija – kolaži, triptisi i diptisi nisu dozvoljeni. Od dokumentarne odnosno novinske fotografije očekuje se istinitost, objektivnost i nepristranost.

UMJETNIČKA FOTOGRAFIJA (autorska, kreativna):

Pod ovim se pojmom smatraju digitalno obrađene fotografije u boji ili crno-bijeloj tehnici sukladno usvojenim kriterijima umjetničke fotografije. Umjetnička fotografija mora na kreativan i sugestivan način izražavati  osobne ideje, stavove i zapažanja autora, kao i njegovo viđenje, doživljavanje i interpretaciju stvarnosti i svijeta oko sebe. U tom smislu, ona mora posjedovati visoke estetske vrijednosti (likovnost, kompozicija, kolorit, tonske vrijednosti i dr.), kao i visoke emotivne i tehničke vrijednosti (korištenje suvremenih inovativnih metoda, postupaka i tehnika). U jednoj datoteci umjetničke fotografije može biti oblikovano više fotografija, (kolaž, triptih, diptih). Digitalna obrada (manipulacija) umjetničke fotografije dozvoljena je do one mjere dok fotografija ostaje prepoznatljiva u odnosu na original, koji je uostalom i krajnji dokaz autentičnosti predmeta snimanja i autorstva fotografije.

Počasna gošća  Festivala: Marija Braut

ORGANIZATORI I PRIREĐIVAČI

    Organizatori i direktori Festivala: Zlatko Petrović i Miran Hadži – Veljković
    Autori projekta Festivala: Zlatko Petrović i Dijana Nazor
    Voditeljica programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best (natječaj i izložba): Dijana Nazor, prof. likovne kulture i fotografkinja, AFIAP
    Autor Natječaja Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ
    Tajnik Natječaja i izložbe fotografija programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Čedomil Gros, EFIAP, MFFKZ
    Savjet programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Davor Curić, AFIAP, Renato Pejković, AFIAP i Svebor Vidmar, prof.

Kontakt: 18. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best 2014. www.cestisdbest.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod Čedomila Grosa (tajnika programa Najfotografije), na e-mail: cest.is.d.best@gmail.com i kod Dijane Nazor, prof. (voditeljice programa Najfotografije), na telefon 099 501 4417, ili na e-mail: festival.umjetnickihzastavica@gmail.com.

Zagreb, veljača 2014.             Organicacijski odbor natječaja Najfotografija 18 Cest is d’ Best

 

Najfotografija Cesta.jpg

 

Tekst natjecaja i prijavnica

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU