Natječaj: NAJFOTOGRAFIJA 18. MEĐUNARODNOG ULIČNOG FESTIVALA CEST IS D’ BEST 2014.

Kraljevi ulice – organizatori 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best, sukladno pravilima Međunarodne organizacije fotografske umjetnosti – FIAP i Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa (The National Press Photographers Association),

 

raspisuju

NATJEČAJ

NAJFOTOGRAFIJA 18. MEĐUNARODNOG
ULIČNOG FESTIVALA CEST IS D’ BEST 2014.

 

UVJETI NATJEČAJA

1. Teme Natječaja: ljudi, motivi, prizori i događanja na festivalu; interijeri, eksterijeri i arhitektura u kontekstu s događanjima na 18. međunarodnom uličnom festivalu Cestis is d’ Best.

2. Mjesto i vrijeme: Zagreb, od  5. do 11. lipnja 2014. godine.

3. Sudionici: U Natječaju mogu sudjelovati svi ljubitelji fotografije, profesionalci i amateri iz zemlje i inozemstva, građani i gosti grada Zagreba, kao i posjetitelji uličnog festivala. Participacije (kotizacije) za sudjelovanje na natječaju nema.

4. Kategorije: Na natječaj se prijavljuje putem elektronske pošte i to u dvije fotografske kategorije: dokumentarna (reportažna, novinska) i umjetnička (autorska, kreativna) fotografija. Svaki autor može sudjelovati s maksimalno 4 (četiri) digitalne fotografije u svakoj kategoriji (ukupno 8 fotografija). Nije dopušteno fotografiju istog sadržaja poslati u obje kategorije, odnosno jedna fotografija može biti prijavljena samo jednom samostalno ili kao dio serije u jednoj kategoriji. Ukoliko je ista fotografija prijavljena u obje kategorije, organizator će uvrstiti samo jednu fotografiju u jednu od kategorija prema slobodnoj procjeni.

5. Veličina fotografija: Primaju se fotografije nastale na festivalu Cest is d’ Best 2014. godine (pojedinačne ili u seriji) u digitalnom obliku, u boji i u crno-bijeloj tehnici. Format  fotografija: duža stranica 3000 piksela, 300 dpi, RGB, JPG format, ne više od 5MB. Fotografije koje ne odgovaraju ovim uvjetima neće biti uvrštene u konkurenciju.

6. Označavanje fotografija: Natječaj je anoniman. Fotografije moraju biti označene na sljedeći način:  Prezime Ime–Naziv fotografije-xy.jpg, npr.: Petrović Zoran-Ples na žici-A1.jpg. Na mjesto oznake „x“  upisati kategoriju fotografije (A – dokumentarna, odnosno B – umjetnička), a na mjesto oznake „y“ upisati redni broj fotografije.

7. Dostavljanje fotografija: Fotografije dostaviti elektronskom poštom na adresu: cest.is.d.best@gmail.com i to najviše dvije fotografije u jednom slanju, odnosno u jednom privitku. Uz fotografije je potrebno priložiti popunjenu prijavnicu u Word (.doc) formatu. Redni broj fotografije u prijavnici mora biti istovjetan rednom broju  fotografije.

8.  Kalendar natječaja i izložbe:
    Početak natječaja:  5. lipnja 2014.
    Fotografije se primaju: do 19. lipnja 2014. (do 24:00)
    Izbor i ocjenjivanje fotografija: 20. i 22. lipnja 2014.
    Objava rezultata ocjenjivanja: 22. lipnja 2014.
    Otvorenje izložbe i podjela nagrada: 26. lipnja 2014.

9. Ocjenjivačko povjerenstvo:
    Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ – predsjednik,
    Nikica Badrov, dopredsjednica CroArtPhoto Cluba, voditeljica Galerije Badrov, članica,
    Patrik Macek, profesionalni fotoreporter u Večernjem listu, član.

10. Način rada ocjenjivačkog povjerenstva: Dvostupanjskim procesom odlučivanja ocjenjivačko povjerenstvo bira  fotografije za izložbu i nagrade. U prvom krugu ocjenjivačko povjerenstvo pregledat će i ocijeniti sve prispjele fotografije i odabrati najuspješnije za izložbu. U drugom će krugu od odabranih finalnih fotografija odabrati najbolje kojima će dodijeliti pohvale i nagrade u vidu praktičnih nagrada i tiskanih plaketa. Kod odlučivanja članovi ocjenjivačkog povjerenstva prvenstveno ocjenjuju originalnost, inovativnost, likovnost i izvedbenu kvalitetu prijavljenih fotografija. O svom radu Ocjenjivačko povjerenstvo vodi Zapisnik i obavještava organizatore Festivala i voditeljicu programa Natječaja.

11. Etička pravila:  Sudjelovanje na izložbi uključuje potpuno prihvaćanje pravila ovog natječaja i pravila Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa. Svaki autor je osobno  odgovoran za sadržaj  fotografije i daje suglasnost organizatorima da se njegove fotografije mogu bez naknade objavljivati u katalogu i medijima u promotivne svrhe. Fotografije koje ne zadovoljavaju pravila natječaja neće biti zaprimljene. Organizator se obvezuje da će brinuti o kvalitetnom i pravednom korištenju poslanih fotografija u navedene svrhe. Članovi žirija mogu sudjelovati svojim radovima samo izvan konkurencije.

12. Nagrade i Pohvale

POJEDINAČNE NAGRADE I POHVALE:
Za svaku kategoriju fotografija Ocjenjivačko povjerenstvo dodijeliti će jednu prvu, jednu drugu i jednu treću nagradu i tri pohvale organizatora festivala.
POSEBNE NAGRADE:
Ocjenjivačko povjerenstvo dodijeliti će posebne nagrade:
•    GRAN PRIX Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best 2014. za najuspješniju FOTOREPORTAŽU (serija od tri do četiri fotografije). Prednost u ocjenjivanju imat će one fotoreportaže koje imaju najbolju vizualnu priču i jasnu poruku sukladno cilju, svrsi održavanja i sadržaju Festivala.
•    TROFEJ CESTA za najuspješniji portret (klasični, psihološki, reporterski,
grupni, serijski (jedna do četiri fotografije iste osobe u nizu). U tom smislu, portretist može preko originalnog fizičkog oblika ljudskog lica fotografski oblikovati kako originalan, odnosno realan tako i psihološki lik portretirane, odnosno portretiranih osoba.

ZAKLJUČNE ODREDBE
13. Svaki će autor na svoju e-adresu dobiti rezultate ocjenjivanja za sve radove koje je poslao na natječaj. Nagrađene i pohvaljene fotografije bit će predstavljene u katalogu izložbe i na mrežnim stranicama organizatora festivala: www.cestisdbest.com, kao i na mrežnim stranicama hrvatskih portala, čime će biti promovirane širom Hrvatske i svijeta. Autori će dobiti katalog izložbe prigodom otvorenja izložbe, a moći će ga  presnimiti i s mrežnih stranica organizatora Cest is d’ Besta:  www.cestisdbest.com.

14. Izložba odabranih fotografija će se prirediti u predvorju Galerije Vladimir Filakovac, Narodnog sveučilišta Dubrava, Dubrava 51a, u Zagrebu. Otvorenje izložbe, uz dodjelu nagrada i pohvala najboljim autorima, bit će 26. lipnja 2014. s početkom u 19,30 sati.

15. Za eventualne izmjene i dopune odredbi ovog Natječaja, ovlašten je organizator Festivala, koji će u slučaju  izmjena i dopuna blagovremeno obavijestiti javnost.

OBRAZLOŽENJE  POJMOVA

DOKUMENTARNA FOTOGRAFIJA (reportažna, novinska):
Pod ovim pojmom smatraju se neobrađene fotografije u izvornom obliku kako su snimljene sukladno pravilima Svjetske asocijacije nacionalnih udruga novinskih fotografa novinskih (The National Press Photographers Association – https://nppa.org/code_of_ethics). Fotografije ne smiju biti digitalno manipulirane – dozvoljeno je: smanjiti fotografiju, kadrirati, pretvoriti je u crno-bijelu, ispraviti ekspoziciju i korigirati boje. Nije dozvoljeno: pretjerana izmjena boja koja utječe na atmosferu i percepciju fotografije, pretjerano potamnjivanje ili posvjetljivanje fotografije, kao i brisanje odnosno uklanjanje ili dodavanje  slikovnih elemenata na fotografiji. Fotografije ne smiju imati okvir. U jednoj datoteci može biti samo jedna fotografija – kolaži, triptisi i diptisi nisu dozvoljeni. Od dokumentarne odnosno novinske fotografije očekuje se istinitost, objektivnost i nepristranost.

UMJETNIČKA FOTOGRAFIJA (autorska, kreativna):

Pod ovim se pojmom smatraju digitalno obrađene fotografije u boji ili crno-bijeloj tehnici sukladno usvojenim kriterijima umjetničke fotografije. Umjetnička fotografija mora na kreativan i sugestivan način izražavati  osobne ideje, stavove i zapažanja autora, kao i njegovo viđenje, doživljavanje i interpretaciju stvarnosti i svijeta oko sebe. U tom smislu, ona mora posjedovati visoke estetske vrijednosti (likovnost, kompozicija, kolorit, tonske vrijednosti i dr.), kao i visoke emotivne i tehničke vrijednosti (korištenje suvremenih inovativnih metoda, postupaka i tehnika). U jednoj datoteci umjetničke fotografije može biti oblikovano više fotografija, (kolaž, triptih, diptih). Digitalna obrada (manipulacija) umjetničke fotografije dozvoljena je do one mjere dok fotografija ostaje prepoznatljiva u odnosu na original, koji je uostalom i krajnji dokaz autentičnosti predmeta snimanja i autorstva fotografije.

Počasna gošća  Festivala: Marija Braut

ORGANIZATORI I PRIREĐIVAČI

    Organizatori i direktori Festivala: Zlatko Petrović i Miran Hadži – Veljković
    Autori projekta Festivala: Zlatko Petrović i Dijana Nazor
    Voditeljica programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best (natječaj i izložba): Dijana Nazor, prof. likovne kulture i fotografkinja, AFIAP
    Autor Natječaja Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Vinko Šebrek, AFIAP, ESFIAP, MFFKZ
    Tajnik Natječaja i izložbe fotografija programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Čedomil Gros, EFIAP, MFFKZ
    Savjet programa Najfotografija 18. međunarodnog uličnog festivala Cest is d’ Best: Davor Curić, AFIAP, Renato Pejković, AFIAP i Svebor Vidmar, prof.

Kontakt: 18. međunarodni ulični festival Cest is d’ Best 2014. www.cestisdbest.com.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti kod Čedomila Grosa (tajnika programa Najfotografije), na e-mail: cest.is.d.best@gmail.com i kod Dijane Nazor, prof. (voditeljice programa Najfotografije), na telefon 099 501 4417, ili na e-mail: festival.umjetnickihzastavica@gmail.com.

Zagreb, veljača 2014.             Organicacijski odbor natječaja Najfotografija 18 Cest is d’ Best

 

Najfotografija Cesta.jpg

 

Tekst natjecaja i prijavnica

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU