• XIV. TRIJENALE HRVATSKOGA KIPARSTVA, 5.7.-28.8.2022.

Očitovanje Upravnog odbora na javno pismo „Antagonizam kao koncept 32.Salona mladih“ upućeno Hrvatskom društvu likovnih umjetnika

U zadnjih smo mjesec dana bili zauzeti sa dva velika problema koji su se našli na putu normalnog funkcioniranja Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Zbog duga od 114.617 kuna isključen nam je plin, tako da su djelatnici HDLU skoro mjesec dana radili u hladnim kancelarijama, a pod upit je došlo i održavanje konferencije Doubling space 8. ožujka na kojoj će izlagati Vito Acconci. Također nam je Gradski ured za upravljanje imovinom grada poslao Opomenu pred ovrhu zbog potražnje najma za Dom hrvatskog društva likovnih umjetnika od 688.908 kuna. Naime, za neupućene, radi se o čuvenom povećanju najma zgrade sa 5.800 kuna mjesečno na 41.000 kuna mjesečno, koji je doduše nakon godinu dana smanjen na 18.000 kuna mjesečno, a kojeg nikako ne možemo plaćati. Nikad nismo potpisali nikakav ugovor kojim pristajemo na povećanje najma, a što je još važnije, polažemo pravo na vlasništvo zgrade paviljona. Upravni odbor HDLU-a već 6 godina potpuno volonterski obnaša sve svoje funkcije a neki od nas dnevno za poslove vezane uz HDLU potroše prosječno od 3 do 5 sati rada. I to je okruženje u kojem smo dočekali objavljivanje javnog pisma ali i medijsku kampanju koja se pokrenula povodom predstojećeg Salona mladih.

Javno pismo koje nam je upućeno navodi da je: „potrebno otvoriti komunikaciju s Društvom hrvatskih likovnih umjetnika i kolegama“. Međutim činjenica je ta da svaki član HDLU-a ima pravo (ako smatra da su povrijeđena njegova prava ili se na bilo koji način krši Statut društva) obratiti se Upravnom odboru HDLU svojim dopisom ili e-mailom. Ukoliko mu Upravni odbor ne odgovori, član se ima pravo obratiti  Nadzornom odboru i upozoriti ga na moguće nepravilnosti. Činjenica je da nama nikakav dopis nije upućen. Već smo u medijima vidjeli Javno pismo kojim nas se poziva na komunikaciju, bez da nam je poziv za tu istu komunikaciju službeno ili neslužbeno upućen. Također je činjenica da većina nas inicijatoricu javnog pisma, ali i većinu potpisnika/ica osobno poznaje, što znači da nam se i osobno, ali i kao kolegama (kako to navodi) mogla obratiti, što nije učinila. Po daljnjem tekstu Javnog pisma ispada da između nas nije bilo komunikacije, međutim ili je ta komunikacija „kafkijanski“ nestala u besprizoriju elektronske pošte (što nije, s obzirom na našu dokumentaciju), ili ju jednostavno inicijatorica javnog pisma i potpisnici nisu niti započeli. Uprava Hrvatskog društva likovnih umjetnika se iskreno raduje kad osobe iz javnog i kulturnog života Hrvatske izražavaju svoj stav spram djelovanja društva. Međutim, smatramo vrlo neprimjerenim da se potpisuju na javno pismo koje se zasniva na tumačenju odredbi Statuta društva. Statut HDLU-a je temeljni ustrojbeni akt društva, i tiče se prvenstveno članova HDLU-a i zakonskih tijela koja kontroliraju njegovu usklađenost sa propisima i zakonima u Republici Hrvatskoj. Uprava HDLU nikad nije komentirala statute HDLU Rijeka i HULU Split, pravilnike o radu Muzeja suvremene umjetnosti, niti bilo koje duge akte javnih ustanova ili društava. Samim time smatramo kako se prelazi granica dobrog ukusa da članovi i djelatnici navedenih društava i muzeja ali i drugih ustanova to čine. Zbog svega toga, ali i zbog samog sadržaja Javnog pisma ćemo službeno zatražiti očitovanje uprava ustanova i društava u kojima supotpisnici peticije rade ili su članovi.
S obzirom na ozbiljnost navoda izrečenih u pismu ali i njihovu neutemeljenost, o njegovom se sadržaju očitujemo po točkama sljedeći tijek navoda javnog pisma:

1. Na početku pisma se navodi kako je cilj pisma: javno raspraviti nejasnoće koje su se pojavile kao i pitanje netransparentnog rada ove javne ustanove. Inicijatorica peticije nas naziva javnom ustanovom, očito joj nije jasno da smo mi udruga građana a ne javna ustanova. Temeljem čega autorica pisma i potpisnici zaključuju da HDLU ima netransparentni rad? Činjenica je da svake godine Upravni odbor, Ravnateljica, Nadzorni odbor i Računovodstveni servis podnose godišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju Skupštini HDLU, koja ga treba usvojiti. Također je činjenica da se za sva namjenska sredstva, bila ona od Grada Zagreba ili Ministarstva kulture, moramo poslati izvještaje o održanom programu i realiziranom troškovniku. Također u Ministarstvu kulture i Gradu Zagrebu postoji unutarnja revizija koja kontrolira ne samo naše izvještaje nego i njihov rad. Temeljem čega je onda naš rad netransparentan?

2. U nastavku se teksta tvrdi da trenutačno ne poštuje vlastiti Statut  niti podupire svoje članstvo čime se udaljava od svoje osnovne misije, a ta se teza dokazuje navodom kako objavljeni kustoski koncept te natječaj za izlaganje na 32. Salonu mladih u HDLU s nerazumijevanjem pluralističkih strujanja u suvremenoj umjetnosti binarno razdvaja umjetničke prakse na takozvanu trendovsku pomodnost i izvornu suvremenu umjetnost, što je problematično iz više aspekata. Također se postavlja pitanje koji su članovi odbora odlučivali u izboru ovogodišnjeg kocepta i da je kustoski kocept odabran bez javnog natječaja. Ovdje se inicijatorica peticije upušta u tumačenje Statuta Društva, tj. njegove odredbe iz Članka 9 gdje se kao jedan od ciljeva društva navodi razvijanje, poticanje, unapređivanje i promicanje likovne i multimedijske umjetnosti. U nastavku teksta inicijatorica peticije koristi i citira stari  i novi usvojeni Statut. Kao svi članovi i članice dobila je prošle godine poziv za Godišnju skupštinu na kojoj se usvojio novi Statut. Njezino je pravo i dužnost da se informira o aktima udruge pogotovo kad o njima diskutira. U tekstu se također čitavo vrijeme koncepcija Feđe Gavrilovića naziva kustoskim konceptom, što nije. Krenimo redom, naime po Članku 31 usvojenog Statuta HDLU-a, Upravni odbor imenuje Umjetnički savjet kao savjetodavno tijelo Upravnog odbora. Umjetnički savjet savjetuje Upravni odbor o predloženim izložbama pristiglim na godišnji natječaj za izlaganje u Domu HDLU i Galeriji Karas. Godišnja izložba članova HDLU-a, Zagrebački Salon i Salon mladih nisu dio redovnog programa obuhvaćenog natječajem. Na godišnjoj izložbi članova izlažu svi prijavljeni  članovi HDLU-a. Zagrebački salon se organizira prema Pravilniku o radu Zagrebačkog salona, te se izbor autora koncepcije ili kustosa vrši od strane Organizacijskog odbora u kojem su osim predstavnika Upravnog odbora HDLU-a predstavnici Grada Zagreba, Ministarstva kulture ULUPUH-a, DAH-a i HDD-a. Salon mladih organizira Organizacijski odbor kojeg imenuje Upravni odbor HDLU. Samim tim beskonačno mantranje terminom javnog natječaja, u slučaju kad je izbor usklađen sa aktima i pravilnicima kuće, postaje više nego ideologizirajuća besmislica. Organizacijski odbor Salona mladih može raspisati natječaj za kustosa Salona, a Salon se može sastojati samo od takozvane situacije, tj. od radova koje bira stručni žiri ili Organizacijski odbor može pozvati nekog od umjetnika ili teoretičara umjetnosti da izradi koncepciju Salona mladih. U ovom slučaju, 32. Salona mladih, Organizacijski odbor je u sastavu: Josip Zanki, Fedor Vučemilović, Gordana Bakić, Tomislav Buntak, Ivan Fiolić i Koraljka Kovač, pozvao Feđu Gavrilovića da predloži koncepciju 32. Salona mladih. Ovdje još jednom ponavljamo: Feđa Gavrilović nije kustos Salona niti je on taj koji bira radove za izlaganje, već će radove birati stručni interdisciplinarni žiri od 7 članova. Njegov poziv objavljen na web stranicama HDLU-a predstavlja problemsko pitanje na kojeg umjetnici daju odgovor svojim radom, ili se svojim radom konfrontiraju sa tako postavljenim pitanjem. Samim tim je bilo kakva pristranost ili isključivost prema bilo kakvom umjetničkom mediju, ne samo nemoguća, već predstavlja projekciju Orwelijanskog uma. Ne može se nekome pripisati nešto unaprijed. Radovi za Salon mladih još nisu žirirani, te Salon mladih još nije održan. Kada se Salon održi, ovaj će Upravni odbor vrlo rado poslati izvještaj o Salonu sa upitom da li je bilo čime prekršen Statut društva Uredu za udruge Grada Zagreba i Ministarstvu uprave Republike Hrvatske, te tražiti njihovo očitovanje. Podaci o prethodna tri Salona mladih govore sljedeće:
za 29. Salon mladih (Salon revolucije) je temeljem pozivnog natječaja odabran kustoski kocept Antonije Majača i Ivane Bago te su one, temeljem koncepta birale umjetnike izlagače. Za 30. Salon mladih radove je na temu Tržišta birao stručni žiri u sastavu: Marc Strauss, Livia Strauss, Mislav Ante Omazić, Ivica Malčić i Marta Kiš, te za 31. Salon mladih je temeljem raspisanog javnog natječaja odabran kustoski koncept Vladimira Čajkovca (Korekcije), te je on zajedno sa svojim suradnicima Martom Kiš i Dimitrijem Tadićem izvršio odabir radova.  Kao što vidite, sva su tri Salona uključivala potpuno različite umjetničke strategije i poetike, te je ideja Organizacijskog odbora bila ta da se ovaj put organizira Salon koji će biti potpuno drugačiji od prethodna tri. Jedino se na taj način doista daje prilika svima, bez obzira na medij ili poetiku te se razvija raznolikost. Činjenica je i to, a što je vidljivo iz pisma Vladimira Čajkovca (nalazi se u dokumentaciji HDLU-a) da je on zajedno sa Karlom Pudar i Martom Kiš na neki način htio nastaviti ideje Salona Korekcije, predlažući nam novu suradnju, što je njegovo legitimno pravo. Međutim, pravo je Organizacijskog odbora da bira nove, druge ljude i drugačije pristupe. Zbog svega toga je više nego neprimjereno da su Marta Kiš i Karla Pudar potpisale ovo javno pismo.

3. Što se tiče analiziranja pozivnog teksta Feđe Gavrilovića, vidljivo je da se njime nastavlja optužba po modelu Malleus Maleficarum. Također se navodi podjela na figurativno slikarstvo i ostalo što autor koncepcije u svom pozivnom tekstu nigdje ne spominje, već se inicijatorica pisma očito referira na njegovu izložbu Novi hrvatski realizam održanu prošle godine u Gliptoteci Hazu. I opet se prešućuje činjenica da radove za Salon bira stručni žiri. Što se tiče spominjanja novinskih tekstova autora koncepcije, potpuno nam je jasno da neki članovi/ice mogu njima biti povrijeđeni, međutim veliki broj članova/ica isto tako s njim surađuje i zadovoljan je njegovim kritikama. Međutim, sigurno je svaki, baš svaki od kustosa što su radili izložbe u HDLU, barem jednom izrekao ili napisao negativno mišljenje o radu barem jednog od članova/ica ili je neke od članova/ica pozvao ili odabrao da izlažu a neke nije. Po kojoj bi onda logici kritike Feđe Gavrilovića bile diskriminantne, ili su možda one naprosto negativne za neke od članova a za neke očito nisu? Što se tiče upotrebe paradigme kako koncepcija ne barata s osnovnim terminima suvremene umjetnosti, upitat ćemo inicijatoricu pisma koji su to termini i iz kojeg teorijskog diskursa oni dolaze. Pričamo li o mitovima moderne ili post moderne? U knjizi Kraj povijesti umjetnosti  Hans Belting opisuje mit o proglašenju smrti slike riječima: Stalno, sve do bečke izložbe Petra Weibela Bildlicht  neopozivo je proglašavana posljednja slika. Pritom je pogled na zamišljeni kraj uvijek stvarao energiju za još jednu pobjedu u mediju koji moderna, kao što znamo, uopće nije izumila. Slika nije ni počela niti završila, u dosad poznatoj povijesti moderne, a taj kraj koji ne želi završiti, vraća se u mit moderne koji je zapravo mit o slici. Beltingova teza dotiče sam srž medija kao kulturološkog konstrukta. Niti jedan medij ne umire, ono što umire ili se rađa je odnos ljudskog bića prema njemu, bilo da se radi o slici na platnu ili o video slici. Kao i umjetnički medij tako i teorije koje definiraju termine i diskurse suvremene umjetnosti predstavljaju čisti konstrukt. Ako je taj konstrukt dopušten Ivani Hanaček ili Dini Rončević jednako je tako dopušten i Feđi Gavriloviću ali i piscima ovih redaka. Uz sve to, činjenica je ta da se u prethodnih 6 godina ove Uprave realiziralo 267 izložbi u Galerijama HDLU-a. Od tih je 267 izložbi jedino njih 16 sadržavalo isključivo slikarstvo. Sve su ostale sadržavale ili nove medije ili su uključivale sve medije. Također je činjenica da je upravo Galerija PM specijalizirani prostor HDLU-a  namijenjena isključivo novim medijskim praksama. S obzirom na ovaj podatak možemo li govoriti o diskriminaciji bilo kojeg medija ili tehnike u galerijama HDLU?

4. Najproblematičniji navod u pismu je svakako onaj kojim se tvrdi  da se ne može ispustiti iz vida činjenica da je za sudjelovanje na Salonu potrebno uplatiti kotizaciju od 50kn, a tome treba pribrojiti uplate od 1640  članarina, u iznosu 200kn, zatim uplate za izdavanje potvrde o članstvu koje iznose 30kn te prihode od problematične komercijalizacije tog prostora koji se iznajmljuje kako političkim strankama tako i privatnim tvrtkama zbog čega se i trajanja izložbi skraćuju te se dodaje kako se postavlja pitanje o  transparentnosti prihoda HDLU-a i da li se taj novac dalje redistribuira u umjetničku proizvodnju. Po inicijatorici Javnog pisma ispada da se novčana sredstva u HDLU stječu i raspodjeljuju na netransparentan način. U ovom je pasusu iznijeto niz neistina pa ćemo na njih odgovoriti. Kotizacije su uvedene prošle godine radi financijske situacije u HDLU, koja je nastala, ne samo zbog ovrhe, zbog pogreške bivše uprave, već i sve manjim davanjima Grada Zagreba i Ministarstva kulture za hladni pogon. Također je činjenica da su do prošle, 2013. Godine, Salon mladih i Zagrebački salon u prosjeku dobivali po 90.000 kn potpore i od Grada i od Ministarstva. Ta je potpora prošle godine smanjena na 50.000 kn od Grada  odnosno 40.000 kn od Ministarstva. Svatko tko poznaje složenost organiziranja takvih izložbi dobro zna da je s tim novcima teško organizirati izložbu. Iz tih je razloga kotizacija uvedena kao što će biti ukinuta kad se za to stvore uvjeti. Za plaće 5 djelatnika i hladni pogon HDLU-a (grijanje, struja, telefoni, najam zgrade) Grad Zagreb je 2013. godine izdvojio 280.000 kn, a Ministarstvo kulture 350.000 kn, sveukupno 530.000 kn. Slična su izdvajanje bila od 2008. godine. 2013. godine članarine HDLU platilo je  644 člana (to je prosjek plaćanja već godinama), tako da podatak od 1640 članarina predstavlja potpunu neistinu. Umirovljenici su oslobođeni plaćanja članarine. Prihod od članarina za 2013. godinu je iznosio 189.000 kn. Sada dolazimo do troškova. Davanja Grada, Ministarstva i članarine su godinama vrlo slične ali su zato u posljednjih 6 godina režijski troškovi zbog poskupljenja narasli 300 posto! Za plaće 5 djelatnika, grijanje, struju, prijevoz, telefone, najam Galerije Karas, najam Doma HDLU, honorare voditeljica galerija, sudske i ostale brojne troškove društvo godišnje mora izdvojiti 1.423.265 kn. Kad se od toga odbije 530.000 kn od grada, 189.000 kn od članarine, dobije se jasna računica. Hrvatskom društvu likovnih umjetnika za golo funkcioniranje godišnje nedostaje 704.265 kn. U prošloj smo godini od, po inicijatorici pisma spornoj komercijalizaciji, uprihodili 273.648 kn. Kada i to odbijemo i dalje nam nedostaje 430.617 kn. Uza sve to, nastojimo uvijek sredstva sporne komercijalizacije uložiti u izložbe i projekte HDLU, što je sve dokumentirano u Zapisnicima sjednica Upravnog odbora. Moramo primijetiti da nam je jako simpatično kad svoju zabrinutost nad spekulativnom činjenicom kuda odlazi novac od njihovih članarina izražavaju potpisnici Javnog pisma, članovi/ice HDLU koji istu ne plaćaju. Tako evidencija kaže da je na dan 6. ožujka 2014. od 30 članova i članica potpisnika javnog pisma njih deset platilo članarine, a jedna je članica umirovljenica pa je samim time oslobođena, dok 19 članova od potpisanih nije uredno platilo članarinu, a dugovanja sežu i do 1.400,00 kn (napomena: godišnja članarina iznosi 200,00 kn). Iskreno se zahvaljujemo članovima na zabrinutosti  ali ih podsjećamo na Članak 14 usvojenog Statuta HDLU, istog onog na kojeg se pozivaju gdje izričito piše da ukoliko neki od članova/ica ne plaća članarinu više od 2 godine stvaraju se uvjeti da se njegovo/njeno članstvo stavi u mirovanje, čime im i prestaje aktivno članstvo.

Ovo su naša očitovanja na pitanja postavljena u javnom pismu. Na žalost, sadržaj tog pisma ne predstavlja nikakav okvir niti poziv na konstruktivni dijalog. U njemu je iznošeno niz neistina i površnih spekulacija o radu HDLU, Upravnom odboru, Ravnateljici i autoru koncepcije Salona. Namjera autorice i potpisnika/ica pisma nije bila otvoriti raspravu o konceptu Salona već diskreditirati Upravu HDLU i Ravnateljicu u javnosti te ih prikazati kao sumnjivu i netransparentnu upravu. Zbog svih neistina i manipulacija koje su iznesene u Javnom pismu pozivamo inicijatoricu i potpisnike da se javno ispričaju zbog svojih neutemeljenih navoda. Uprava HDLU će vrlo rado prihvatiti njihovu ispriku. Tek tada možemo doista otvoriti javni i kolegijalni dijalog ne samo o ovome već i o svim budućim Salonima mladih.

Upravni odbor HDLU

Tekst javnog pisma „Antagonizam kao koncept 32. Salona mladih“ u cijelosti možete vidjeti ovdje

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA OD 6.7.-28.8.2022.

utorak – nedjelja: 09.00 – 12:00 / 17:00 – 21:00
ponedjeljkom i praznikom (05.08.) zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
70 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

CIJENA ULAZNICA – za sve prostore XIV. trijenala hrvatskoga kiparstva

40 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
20 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
90 kn Obiteljska ulaznica (4)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

CIJENA ULAZNICA – samo za galerije Prsten i PM

20 kn Pojedinačna ulaznica
10 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
10 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
10 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
50 kn Obiteljska ulaznica (4)
10 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)
GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, HAZU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, Studente Studija dizajna te učenike ŠPUD-a (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina.
Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom (15.06. i 16.06.) zatvoreno

Ulaz besplatan

 Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU