OBAVIJEST: Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika

Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika u 2015. godini biti će objavljen na web stranici HDLU početkom ožujka 2015.

 Prijem u članstvo temelji se na Statutu Društva.

Članak 11.

 Redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

 1. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),

2. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLUa može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

 Članak 12.

 Za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti zamolbu kojoj treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– dokumentaciju o obrazovanju i

– dokumentaciju o umjetničkom djelovanju.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a na prijedlog Komisije za primanje i reviziju članstva.

Upravni odbor može od Komisije za primanje i reviziju članstva zatražiti obrazloženje prijedloga za svakog od kandidata. Upravni odbor dužan je kandidate obavijestiti o rezultatima primanja u članstvo. O primanju novih članova u redovito članstvo Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj godišnjoj skupštini HDLU-a. Kandidati kojih zamolbe za primitak u HDLU budu odbijene mogu uputiti nove zamolbe za primanje u HDLU kad istekne godina dana od podnošenja prethodne zamolbe. O primanju novih članova u redovito članstvo Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj godišnjoj Skupštini HDLU-a.

Članak 13.

Prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a:

1. sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a,

2. predlaganje, biranje drugih i sam biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a,

3. zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem,

4. predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a, kao i drugih sredstava priopćavanja i obavještavanja javnosti,

5. kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a, s osobnim podacima i podacima relevantnim za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje te kontaktima i karakterističnim djelima (5 djela) po vlastitom izboru,

6. pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u,

7. zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci

8. ravnopravno sudjelovanje na svim internim natječajima HDLU-a,

9. redovito plaćanje članarine.

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU