OBAVIJEST: Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika

Natječaj za prijem u članstvo Hrvatskog društva likovnih umjetnika u 2015. godini biti će objavljen na web stranici HDLU početkom ožujka 2015.

 Prijem u članstvo temelji se na Statutu Društva.

Članak 11.

 Redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete: da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem u Republici Hrvatskoj,

 1. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),

2. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLUa može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

 Članak 12.

 Za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti zamolbu kojoj treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o državljanstvu,

– dokumentaciju o obrazovanju i

– dokumentaciju o umjetničkom djelovanju.

Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a na prijedlog Komisije za primanje i reviziju članstva.

Upravni odbor može od Komisije za primanje i reviziju članstva zatražiti obrazloženje prijedloga za svakog od kandidata. Upravni odbor dužan je kandidate obavijestiti o rezultatima primanja u članstvo. O primanju novih članova u redovito članstvo Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj godišnjoj skupštini HDLU-a. Kandidati kojih zamolbe za primitak u HDLU budu odbijene mogu uputiti nove zamolbe za primanje u HDLU kad istekne godina dana od podnošenja prethodne zamolbe. O primanju novih članova u redovito članstvo Upravni odbor izvješćuje ostalo članstvo na prvoj idućoj godišnjoj Skupštini HDLU-a.

Članak 13.

Prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a:

1. sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a,

2. predlaganje, biranje drugih i sam biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a,

3. zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem,

4. predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a, kao i drugih sredstava priopćavanja i obavještavanja javnosti,

5. kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a, s osobnim podacima i podacima relevantnim za autorsko umjetničko stvaralaštvo i djelovanje te kontaktima i karakterističnim djelima (5 djela) po vlastitom izboru,

6. pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u,

7. zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci

8. ravnopravno sudjelovanje na svim internim natječajima HDLU-a,

9. redovito plaćanje članarine.

Info

Cijene ulaznica za manifestaciju 6. bijenale slikarstva

30 kn Pojedinačna ulaznica
20 kn Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)
20 kn Pojedinačna grupna ulaznica (2)
15 kn Pojedinačna strukovna ulaznica (3)
60 kn Obiteljska ulaznica (4)
15 kn Pojedinačna grupna ulaznica za škole (5)

GRATIS za redovite članove udruženja HDLU, AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ te studente ALU i studente FF smjera PUM, EKA ili MUZ, učenike ŠPUD (uz predočenje važećih isprava), osobe s invaliditetom, djecu mlađu od 6 godina

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.

Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

Ulaznice sadrže 25% PDV.

(1) uz predočenje važeće isprave
(2) za grupe s više od pet osoba
(3) za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice
(4) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina
(5) cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis

 
RADNO VRIJEME DOMA HDLU (GALERIJE PRSTEN, BAČVA I PM)

utorak – nedjelja : 11 – 19
ponedjeljkom i praznikom ( 1. i 18.11.) zatvoreno.

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izložbe

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU