NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
raspisuje
NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

UVODNO
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga čiji su članovi likovni umjetnici različitih umjetničkih izraza i svih generacija. HDLU je sljedbenik 1868. g. osnovanog Društva umjetnosti i najstarije strukovno udruženje likovnih umjetnika koje djeluje na nacionalnoj razini. Sjedište HDLU-a je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Meštrovićevom paviljonu na Trgu žrtava fašizma 16, Zagreb. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika godišnje organizira ili sudjeluje u organizaciji tridesetak izložbi kroz četiri različito profilirana galerijska programa (galerija Bačva, galerija Prsten, galerija PM, galerija Karas), čime pokriva gotovo sve segmente umjetničkog izraza – od velikih nacionalnih i međunarodnih manifestacija, do projekata u novim medijima bliskih eksperimentu.

UVJETI ZA UČLANJENJE
Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
3. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači prinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA
Temeljem Članka 14. Statua HDLU, prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a su:
– sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
– predlaganje, biranje drugih i mogućnost biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a;
– zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem;
– predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a;
– kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a;
– pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u;
– zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci;
– redovito plaćanje članarine (200,00 kn godišnje).
Stupanjem u HDLU stječe se:
– pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom,
– pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova,
– pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
– pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
– pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
– pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice A.I.A.P UNESCO kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu,
– pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
– pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a,
– pravo na sudjelovanje na natječaju za dvomjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu;
– pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLU.

KOTIZACIJA
Kotizacija po kandidatu iznosi 300,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun društva  Zagrebačka banka IBAN HR7123600001101361051.
Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 150,00kn.
Kotizacija se ne vraća.

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU
Temeljem Članka 13., Statuta HDLU  za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:
– ispunjenu i potpisanu pristupnicu (životopis i podatci o umjetničkom djelovanju)
– dokaz o državljanstvu (preslika domovnice ili  potvrda o prebivalištu u Republici Hrvatskoj)
– dokumentaciju o obrazovanju (preslika diplome)
– dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (najmanje 10 relevantnih radova – fotografije, reprodukcije) i dokaze o umjetničkom djelovanju: katalozi, knjige, časopisi i sl.
– dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.
Materijali se dostavljaju:
– u fizičkom obliku: kandidati su dužni priložiti sve isprintane materijale, složene u portfolio – mapu za odlaganje dokumenata A4 formata*
i
– u elektroničkom obliku: ispunjena prijavnica i primjeri radova (fotografije isključivo u jpg formatu, video i sl.) dostavljaju se dodatno na CD-u/DVD-u na kojem je navedeno ime i prezime autora.

*Napomena: Multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju samo u elektroničkoj formi (na CD-u ili DVD-u).

 

NAČIN I ROK PRIJAVE
Prijave se dostavljaju osobno ili poštom u Tajništvu HDLU, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.
Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak-petak 9:00-15:00h.
Rok za prijavu: 18.11.2016.

 

REZULTATI NATJEČAJA
Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.

Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo u sastavu:
1.  Josip Zanki, predsjednik
2.  Antonija Balić Šimrak
3.  Roberta Vilić Stjepanović
4.  Koraljka Kovač Dugandžić
5.  Ivan Fijolić
6.  Petra Lidia Ševeljević

Temeljem Prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr.

Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

 

UPIS U ČLANSTVO
Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 16.12.2016. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU.
Za upis, potrebno je dostaviti:
– 3 fotografije dimenzija 3×3 cm
Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku, dužni su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini.

 

POVRAT DOKUMENTACIJE
Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Društva. Po isteku navedenog roka, za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo.

Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem, neće se razmatrati.

KONTAKT OSOBA:
Irena Brezović, tajnica
T: 01/ 46 11 818/819
E:hdlu@hdlu.hr

 

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU