POZIV NA SVEČANU DODJELU GODIŠNJIH LIKOVNIH NAGRADA HDLU-a za 2017.

Pozivamo Vas na svečanu dodjelu godišnjih nagrada HDLU-a  za postignuća u 2017. godini pod pokroviteljstvom Gradske skupštine Grada Zagreba

u utorak, 19. prosinca 2017. u 10 sati

u Staroj gradskoj vijećnici, ulica sv. Ćirila i Metoda 5, Zagreb.

 

Odbor za dodjelu likovnih nagrada HDLU-a u sastavu Peruško Bogdanić, Ivona Jurić, Robert Šimrak i Zlatan Vrkljan dodjelio je Godišnje nagrade HDLU-a za 2017. godinu:

Nagrada za životno djelo: Miro Vuco, akademski kipar

Likovna nagrada HDLU-a za životno djelo dodjeljuje se akademskom kiparu Miri Vuci. Svojim umjetničkim djelovanjem ostavlja neizbrisiv trag na hrvatskoj kiparskoj umjetničkoj sceni – kako kao nagrađivani umjetnik bogatog stvaralačkog i izlagačkog opusa i jedan od suosnivača manifestacije Salon mladih, tako i kao jedan od osnivača i aktivnih dionika likovne grupe Biafra. Svoj je kiparski put započeo suprotno dominirajućim teorijama suvremenog formalizma i vladajućoj estetici. Okrenuo se iskazu art bruta – slobodno oblikovanih likova forsiranog izraza – te se sa drugim članovima grupe Biafra sukobio s tadašnjom likovnom situacijom, ali i erozijom ljudskih vrijednosti, istaknuvši pitanje ljudske sudbine, ne samo imenom grupe, nego i likovnim izrazom, stvarajući umjetnost egzistencijalnog i socijalnog djelovanja – umjetnost s tezom, u kojoj će jezik oblikovanja služiti humanističkoj ideji.[1] Nadolazeće svjetske tendencije će kvalitetu i značaj tog, naoko radikalnog, usmjerenja ubrzo i potvrditi. Uz bogatu umjetničku produkciju, koja uključuje i brojne spomenike te javne skulpture, Vuco se ističe i pedagoškim radom. Od Škole primijenjenih umjetnosti u Zagrebu do Akademije likovnih umjetnosti, gdje je i mentor na poslijediplomskom studiju, intenzivno i predano sudjeluje u obrazovanju, ali i unaprjeđenju nastavne prakse, oblikujući generacije mladih umjetnika. Zato je njegov doprinos struci – ali i hrvatskoj kulturi uopće, neosporan, i bit će, uz ovu nagradu, dodatno potvrđen.

Životopis

Miro Vuco rođen je 1941. u Vojniću kraj Sinja. Nakon završene Škole primijenjenih umjetnosti u Splitu, upisuje Pedagošku akademiju, koju napušta prije kraja prvog semestra te se odlučuje za studij kiparstva na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Suprotno autoritetima na fakultetu poput profesora Augustinčića, Vuco se okreće iskazu art bruta. Godine 1970. uz Petrića, Gračana i Bunića sudjeluje u osnivanju grupe Biafra, čiji je bio jedan od najistaknutijih članova. Njegovi se radovi nalaze u fundusu Moderne galerije u Zagrebu, Muzeja suvremene umjetnosti u Zagrebu te niza drugih zbirki u Hrvatskoj i inozemstvu. Izlagao je kao dio grupe Biafra, ali je imao i više desetaka samostalnih izložbi u Zagrebu, Osijeku, Čakovcu i Varaždinu. Godine 1969. završio je poslijediplomski studij na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu. Od 1984. do 1986. radio je kao profesor na Školi primijenjenih umjetnosti u Zagrebu, a 1986. izabran je za asistenta na ALU. Danas je redoviti profesor u trajnom zvanju i mentor na poslijediplomskom studiju ALU. Sudjelovao je na mnoštvu izložbi, kritičnih selekcija i koncepcija: Aktualnosti u Hrvatskoj umjetnosti u Beogradu; Moderna umjetnost u Hrvatskoj, u Meinzu; Umjetnost 1970.-1978. u Sarajevu itd. Autor je i niza spomenika: Tinu Ujeviću u Zagrebu, Anti Starčeviću u Osijeku, Bademi Sokolović u Zagrebu, Pieta u Sinju i dr. Dobitnik je nagrade 3. salona mladih u Zagrebu, 9. zagrebačkog salona, nagrade SKOJ-a (1975.) te nagrade IX. zagrebačkog salona.

Miro Vuco, Tin Ujević

Nagrada za najbolju izložbu: Gordana Bakić, akademska slikarica

izložba Obnavljanje (Galerija SC, Zagreb – od 24. 3. do 12. 4. 2017.)

Likovna nagrada HDLU-a za najbolju izložbu dodjeljuje se izložbi Obnavljanje, Gordane Bakić, održanoj u Galeriji SC u Zagrebu, u periodu od 24. ožujka do 12. travnja 2017. godine. Radi se o prostornoj instalaciji, svojevrsnom prostornom crtežu, kojeg možemo sagledavati kroz prizmu scenografije, makete ili predložene nove arhitekture prostora. Prostor galerije je preobražen, osvojen i naseljen sadržajem, koji zauzima svaki centimetar poda. Likovni elementi, korišteni u prostoru, iako različiti, estetikom su bliski te zajednički stvaraju novi – promjenjivi kontekst, a izložba postaje pokretna slika, nesamostalna, ali regenerirajuća forma – ogledalo autoričinog vježbanja kompozicije cjeline te mjesto gdje postavljena pitanja pronalaze nova pitanja pa i logične odgovore unutar sebe samih. Izložba je likovno-umjetnički rad u nastajanju, koga je posjetitelj pozvan promatrati svaki dan u pomalo drugačijem ruhu. Pritom su iznimno važne uloge autorice koja prostor mijenja, nadograđuje i obnavlja – ujedno i uloge originalne misli koja je nezamjenjiva i često se nedovoljno vrednuje; prostora koji ograničava, iako je u konačnici jedino ograničeno naše poimanje njegovog potencijala i mogućnosti; te uloga samog promatrača, koji je pozvan sudjelovati u promatranju tog  kontinuiranog redefiniranja viđenog. Žiri za dodjelu nagrada zaključio je kako je Gordana Bakić izložbom u Galeriji Studentskog centra predložila metodu nadogradnje i obnavljanja svog vlastitog unutarnjeg prostora putem umjetničkog procesa te iznjedrila vrlo kvalitetan i inovativan umjetnički sadržaj

Životopis

Gordana Bakić rođena je u Zagrebu. Završila je Školu primijenjenih umjetnosti i dizajna u Zagrebu 1990. Iste godine upisala je Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu – studij Likovne kulture na Nastavničkom odsjeku. Diplomirala je u klasi prof. Zlatka Kesera 2001. godine. Članica je HDLU-a od 1996. Od 2004. do 2012. zaposlena je u Hrvatskome narodnom kazalištu u Zagrebu na oslikavanju scenografija (kazališna slikarica). Godine 2011. magistrirala je na Akademiji za likovnu umjetnost u Ljubljani – smjer slikarstvo, u klasi prof. Bojana Gorenca. Od 2012. godine predaje na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu u umjetničko-nastavnom zvanju docentice. Izlagala je na izložbama u Hrvatskoj i inozemstvu te je dobitnica niza nagrada: Rektorove nagrade (1994.), Nagrade Zagrebačke banke (2001.), Nagrade HDLU-a za najbolju mladu umjetnicu (2003.) te Grand Prix-a za slikarstvo Hrvatske poštanske banke (2007.). Živi i radi u Zagrebu.

Gordana Bakić: Obnavljanje / Regeneration

 

Nagrada mladom umjetniku: Damir Sobota, akademski slikar-grafičar

Mladi umjetnik Damir Sobota još je za vrijeme studija na Akademiji likovnih umjetnosti, reducirajući figuru, odbacio figuraciju i krenuo u smjeru geometrijske apstrakcije, naslanjajući se estetikom na umjetničku tradiciju apstraktnih umjetnika 1960.-tih godina. Kroz apstraktni “jezik” pokušava izraziti svoje osjećaje, razmišljanja i osobnost pri čemu mu je iznimno važna intuicija. Svojim radovima Sobota želi djelovati na oko promatrača i njegovu svijest. Sistemski pristup u Sobotinu slikarstvu vidljiv jer kroz stvaranje čistih, gotovo matematički preciznih, formi, kroz istraživanje, kombiniranje, superponiranje i repliciranje jednostavnih elemenata kao i propitivanje njihovih međuodnosa unutar čvrste geometrijske matrice. U novijim radovima Sobota se zaokuplja odnosom punog i praznoga, materije i antimaterije, umjetnika i prostora, a njegovi radovi po prvi put poprimaju iluziju treće dimenzije. Sobotin je rukopis nedvojbeno njegov, prepoznatljiv, konstantan. Ne ulazeći u maniru, on kontinuirano napreduje, predano se razvija i osvježava, ne ostavljajući prostor tautologiji, a gledatelj uvijek iznova ostaje iznenađen. Uz kvalitetu umjetničkog stvaralaštva Damir Sobota pokazuje iznimno predan angažman na proširenju svog slikarskog izričaja te kontinuirano izlaže na samostalnim i skupnim izložbama od kojih izdvajamo 31. salon mladih (2012.) te II., III. i IV. bijenale slikarstva. Njegov potencijal i kvaliteta prepoznati su 2013. godine kad je bio dobitnik Nagrade za izuzetan uspjeh Akademije likovnih umjetnosti u Zagreb, a ovom se nagradom potvrđuje i potiče Sobotina daljnja uspješnost.

Životopis

Damir Sobota rođen je 1988. godine u Zagrebu. Po završetku Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu 2013. godine u klasi prof. Roberta Šimraka,  stekao je zvanje akademskog grafičara. Iste godine postaje i član Hrvatskog društva likovnih umjetnika. Godine 2015. pohađao je rezidencijalni program u Belgiji, a radio je i kao vanjski suradnik na Grafičkom fakultetu u Zagrebu 2015. i 2016. godine. Do sada je održao šest samostalnih izložbi u zagrebačkim galerijama Karas (2013. i 2014.), Greta (2013.), Academia Moderna (2014.), Raga (2016.) te u varaždinskoj galeriji Zlati Ajngel (2011.). Posljednju samostalnu izložbu ” Systemic Paintings” imao je u Galeriji SC 2017. godine. Sudjelovao je i na nizu skupnih izložaba u Hrvatskoj i inozemstvu (“Window”, Studley, UK, 2016.), uključujući 31. salon mladih (2012.) te II., III. i IV. bijenale slikarstva. Dobitnik je Nagrade za izuzetan uspjeh u 2013. godini (Akademija likovnih umjetnosti, Zagreb). Živi i radi u Zagrebu.

Damir Sobota: Systemic Paintings

 

Posebno priznanje za doprinos likovnoj umjetnosti: Božo Biškupić

Odbor za dodjelu likovnih nagrada dodjeljuje posebno priznanje za doprinos likovnoj umjetnosti Boži Biškupiću.

U posljednjih pet desetljeća, razvoj kulture, kulturne politike i likovne umjetnosti u Republici Hrvatskoj, s velikim utjecajem na susjedne zemlje, bez gospodina Bože Biškupića bio bi nezamisliv. Njegova prosvjetiteljska vizija, ostvarena kroz djelovanje na raznim poslovima u kulturi, sve do pozicije ministra kulture u više mandata, naslonila se na tradiciju djelovanja dvaju velikih “prosvjetiteljskih” ličnosti – Isidora Kršnjavog i Josipa Jurja Strossmayera, koji su krajem 19. i početkom 20. stoljeća osigurali kontinuitet kulturnog života i djelovanja, kako u velikim gradovima, tako i u malim sredinama.

Božo Biškupić nastavlja tu viziju ne samo iz uvjerenja o važnosti kulture, već prvenstveno iz osobne ljubavi i zaljubljenosti u umjetnost. Likovna umjetnost u njegovom srcu zasigurno ima posebno mjesto .

U kontekstu Hrvatskog društva likovnih umjetnika, koje s radom započinje prije 149 godina, upravo zalaganjem slikara Isidora Kršnjavoga, gospodin Biškupić ima značajno mjesto. U posljednjih  tridesetak godina Društvo se razvija uz njegovu neupitnu potporu. Gospodin Biškupić kroz svoje djelovanje pokazuje širinu i razumijevanje te daje konkretnu stručnu pomoć u razvoju Društva, u razvoju izložbene djelatnosti, osiguravanju i zaštiti prostornih uvjeta te osiguravanju prava likovnih umjetnika. Svojim primjerom kontinuirano nas podsjeća da je naša dužnost raditi najbolje za kulturu i umjetnost te da, bez obzira na teškoće na koje nailazimo, ne odustajemo od nastojanja da stvorimo nešto novo, jedinstveno i lijepo. Novo umjetničko djelo.

Način rada i rezultati koje postiže pokazatelj su svima nama da je uvijek moguće učiniti više; da su osobno uvjerenje, ljubav i neprestano djelovanje jedini način da omogućimo kulturi da mijenja svijet te ga učini boljim.

Životopis

Božo Biškupić rođen je 1938. godine u Maloj Mlaki (Zagreb). Pravni fakultet i poslijediplomski studij bibliotekarstva, dokumentacije i informacijskih znanosti završio je na Sveučilištu u Zagrebu, te stekao zvanje magistra društvenih znanosti iz područja informacijskih znanosti (muzeologija). Skupljajući godinama suvremenu poslijeratnu umjetnost, te etnografsku građu Turopolja, Posavine i Pokuplja osnovao je Zbirku Biškupić koja je 1976. registrirana i zaštićena kod Ministarstva kulture Uprave za zaštitu spomenika kulture. Od 1970. sudjelovao je u organiziranju likovnih manifestacija i promidžbi hrvatske kulture u domovini i inozemstvu.   Realizirao je Vukovarski muzej u progonstvu; akciju Hrvatski umjetnici i Zbirka Biškupić za ranjeni Mostar; pokrenuo je i izdavao biblioteku Hrvatska 1991., čiji je prihod u cijelosti namijenjen obnovi hrvatskih spomenika kulture; te sudjelovao u brojnim dobrotvornim akcijama s likovnim djelima iz vlastite zbirke. Darovao je niz umjetnina galerijama, nacionalnim knjižnicama i muzejima diljem Hrvatske i svijeta te je pokrenuo osnivanje međunarodnog trijenala grafike u Livnu 2017. g. Izdavao je i uredio u vlastitoj nakladi više od stotinu literarno-likovnih autorskih knjiga i grafičkih mapa; autor je suautor i priređivač brojnih monografija; dokumentarno je obradio opuse uglednih hrvatskih umjetnika i objavljivao u stručnim časopisima; radio je kao urednik likovnih monografija u NSK u Zagrebu te Grafičkom zavodu Hrvatske; pokrenuo je biblioteku Prizma; te je autor, priređivač i urednik više od 50 likovnih izložbi.

Od 1990. do 1992. bio je direktor Republičkog fonda kulture pri Ministarstvu kulture, nakon čega postaje pomoćnik Ministra kulture i prosvjete RH, zamjenik Gradonačelnika grada Zagreba, a zatim i ministar kulture Republike Hrvatske.

Član je Grafičke sekcije ULUPUH-a, Društva dizajnera Hrvatske te Družbe braće hrvatskog zmaja. Više je godina član Organizacijskog odbora Zagrebačkog salona, Međunarodne izložbe grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija ZGRAF te je član žirija biennala Zagrebačke izložbe crteža i grafike kao i Triennala zagorskog suvenira.

Dobitnik je brojnih nagrada i priznanja: priznanja na Zagrebačkom salonu, godišnje nagrade “Vladimir Nazor” (1993.), povelje Grada Hrvatska Kostajnica, zlatne plakete “Grb Grada Pakraca” i nagrade grada Nova Gradiška. Nositelj je Spomenice domovinskog rata, Spomenice domovinske zahvalnosti, Odličja reda kneza Trpimira s Danicom i ogrlicom, Odličja reda Ante Starčevića, Odličja Reda Danice Hrvatske s likom Marka Marulića, Odličja reda Hrvatskog trolista, Odličja reda Hrvatskog pletera te Spomen medalje Vukovar, Velikog zlatnog ordena za zasluge za kulturu, Republike Austrije.

[1] Miro Vuco / [tekstovi] Ive Šimat Banov, Darko Bavoljak; [prijevod Graham McMaster], Zagreb , Akademija likovnih umjetnosti , Skaner studio, 2015.: 214-215

 

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU