NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA u HDLU

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika

raspisuje

NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA

 

UVODNO

Hrvatsko društvo likovnih umjetnika je nevladina, neprofitna i nestranačka strukovna udruga čiji su članovi likovni i multimedijski umjetnici različitih umjetničkih izraza i svih generacija. HDLU je najstarije strukovno udruženje umjetnika, osnovano 1968., koje djeluje na nacionalnoj razini. Sjedište HDLU-a je u Domu hrvatskih likovnih umjetnika, Meštrovićevom paviljonu na Trgu žrtava fašizma 16, Zagreb. Hrvatsko društvo likovnih umjetnika godišnje organizira ili sudjeluje u organizaciji tridesetak izložbi kroz četiri različito profilirana galerijska programa (galerija Bačva, galerija Prsten, galerija PM, galerija Karas), čime pokriva gotovo sve segmente umjetničkog izraza – od velikih nacionalnih i međunarodnih manifestacija, do projekata u novim medijima bliskih eksperimentu.

 

UVJETI ZA UČLANJENJE

Temeljem Članka 12., Statuta HDLU, redovitim članom HDLU-a može postati svaka poslovno sposobna fizička osoba koja ispunjava uvjete:

 1. da je hrvatski državljanin ili strani državljanin s prebivalištem ili privremenim boravištem u Republici Hrvatskoj,
 2. da ima odgovarajuću strukovnu spremu (završenu likovnu akademiju ili završeni sedmi stupanj pedagoške akademije – likovni smjer ili odgovarajuće strukovno obrazovanje u inozemstvu),
 3. da trajno djeluje na području likovnoga i multimedijskog stvaralaštva.

Iznimno, redovitim članom HDLU‐a može postati i osoba koja nema odgovarajuće obrazovanje, ali koja ispunjava kriterije iz pravilnika o primanju u članstvo i to dokaže potrebnom dokumentacijom za razdoblje od najmanje pet (5) kontinuiranih godina, a čije likovno i/ili multimedijsko umjetničko stvaralaštvo i javno djelovanje znači doprinos hrvatskoj kulturi i umjetnosti.

Povrh formalnih preduvjeta, učlanjenje u HDLU temelji se na kvalitativnoj procjeni podnesene dokumentacije o umjetničkom djelovanju prema mišljenju Komisije za primanje u članstvo. 

 

PRAVA I DUŽNOSTI ČLANOVA

Temeljem Članka 14. Statua HDLU, prava i dužnosti redovitoga člana HDLU-a su:

 • sudjelovanje u ostvarivanju ciljeva i djelatnosti HDLU-a;
 • predlaganje, biranje drugih i mogućnost biti izabran u tijela upravljanja HDLU-a;
 • zaštita interesa HDLU-a i njegovih članova te promicanje HDLU-a i hrvatskog likovnog i multimedijskog stvaralaštva u zemlji i inozemstvu vlastitim stvaralaštvom i društvenim djelovanjem;
 • predstavljanje svake izložbe ili projekta realizirana u galerijama HDLU-a i drugim izložbenim i galerijskim prostorima putem web-stranica HDLU-a;
 • kvalitetno predstavljanje na internetskoj stranici HDLU-a;
 • pravodobna obaviještenost o svim planiranim izložbama i događanjima u HDLU-u;
 • zaštita Pravno-administrativne službe HDLU-a ako je ugroženo umjetničko djelovanje ili pravo na javno djelovanje u struci te ako su ugrožena autorska i moralna prava člana na djelo i rad, ili ako je ugrožen ugled člana u struci;
 • redovito plaćanje članarine (220,00 kn godišnje).

 

Stupanjem u HDLU stječe se:

 • pravo na porezne olakšice za autorska umjetnička djela u skladu sa Zakonom (potvrde se ne naplaćuju),
 • pravo na izdavanje certifikata pri prodaji umjetničkih radova ,
 • pravo na preporuke za mirovinske dodatke,
 • pravo na preporuke za dobivanje radnih prostora/ateljea ili rezidencijalnih programa,
 • pravo na procjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika),
 • pravo na posjedovanje članske iskaznice HDLU-a i međunarodne iskaznice IAA kojima se stječe pravo na besplatan ulaz u galerijske prostore u Hrvatskoj i inozemstvu (odluka u nadležnosti galerija),
 • pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi,
 • pravo na sudjelovanje na Godišnjoj izložbi članova HDLU-a,
 • pravo na sudjelovanje na natječaju za tromjesečni boravak u atelieru Cité Internationale des Arts u Parizu;
 • pravo na sudjelovanje na natječajima za aktivnosti namijenjene samo redovitim članovima HDLU (npr. natječaj za atelje u vlasništvu HDLU, natječaj za rezidencije npr. u okviru EU projekta CreArt, natječaj za umjetničke intervencije i projekte u organizaciji HDLU, i sl.).
 • pravo na korištenje sredstava Fonda solidarnosti HDLU (nakon 6 mjeseci redovnog članstva)

 

KOTIZACIJA

Kotizacija po kandidatu iznosi 350,00 kn, a plaća se pri predaji prijave ili na žiro-račun društva  Hrvatska poštanska banka IBAN HR1223900011101025606.

Studenti Akademije likovnih umjetnosti koji su odslušali 5 godina studija te još nisu diplomirali, a radove su izlagali na izložbama, plaćaju kotizaciju u iznosu od 200,00kn.

Kotizacija se ne vraća.

 

DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA PRIJAVU

Temeljem Članka 13., Statuta HDLU  za primanje u članstvo HDLU-a kandidat je dužan podnijeti:

 • ispunjenu i potpisanu e-pristupnicu koja je dostupna OVDJE.
 • dokaz o državljanstvu(preslika domovnice ili potvrda o prebivalištu ili boravištu u Republici Hrvatskoj)
 • dokumentaciju o obrazovanju(preslika diplome)
 • dokumentaciju o umjetničkom djelovanju: primjere radova (fotografije 10-15 relevantnih radova u mapi A4 formata (originalni radovi se ne prihvaćaju)
 • dokazi o umjetničkom djelovanju: skenirane ili kopirane relevantne stranice iz kataloga, knjiga, časopisa i sl. (molimo ne slati originalna izdanja);
 • dokaz o plaćenoj kotizaciji za natječaj.

Materijali se dostavljaju u:

 • fizičkom obliku: kandidati su dužni predati ili poslati poštom sve materijale i vizualne priloge isprintane i uredno složene u portfolio (mapa za dokumente A4 formata)*. Prijave u drugim formatima nisu prihvatljive.

i / ili

 • digitalnom obliku: primjeri video radova (linkovi neki od on-line servisa ili na CD-u ili DVD-u) dostavljaju se dodatno na e-mail tajnistvo@hdlu.hr **

* Napomena: Multimedijski umjetnici primjer rada dostavljaju samo u elektroničkoj formi (linkovi ili CD/DVD).

 

** Samo prijave koje imaju sve elemente (dokumentacija u portfoliju, e-pristupnica i linkovi/CD/DVD po potrebi) će biti razmatrani. 

 

NAČIN I ROK PRIJAVE

Prijave se dostavljaju osobno, poštom u Tajništvu HDLU, Dom hrvatskih likovnih umjetnika, Trg žrtava fašizma 16, Zagreb.

Radno vrijeme Tajništva: ponedjeljak – petak 9:00 – 16:00h.

Rok za prijavu: 20.05.2022.

 

REZULTATI NATJEČAJA

Komisija za prijem u članstvo razmatrat će samo potpune i u roku pristigle prijavnice.

Prijave razmatra Komisija za primanje u članstvo u sastavu:

 1. Josip Zanki, predsjednik
 2. Antonija Balić Šimrak
 3. Roberta Vilić Stjepanović
 4. Koraljka Kovač Dugandžić
 5. Ivan Fijolić

Temeljem Prijedloga Komisije za primanje u članstvo, Odluku o primanju u redovito članstvo donosi Upravni odbor HDLU-a, a potvrđuje skupština.

Rezultati natječaja bit će objavljeni u roku od 30 dana od isteka roka završetka natječaja na internetskoj stranici www.hdlu.hr.

Komisija za primanje u članstvo nije dužna obrazlagati odluku prijaviteljima.

 

UPIS U ČLANSTVO

Potvrđeni članovi dužni su najkasnije do 30. 06. 2022. potvrditi članstvo upisom u Tajništvu HDLU.

Za upis, potrebno je dostaviti:

 • 3 fotografije dimenzija 3×3 cm
 • uplatu članarine (120,00kn – iznos članarine za period 6-12/2022 (pola godine).

Osobe koje se ne upišu u članstvo u navedenom roku, dužni su ponoviti postupak prijave za članstvo u narednoj godini. 

 

POVRAT DOKUMENTACIJE

Predana dokumentacija podiže se u roku od 30 dana od objave rezultata na navedenoj poštanskoj adresi Društva. Po isteku navedenog roka, za nepreuzetu dokumentaciju ne odgovaramo. 

Prijave koje nisu podnesene u skladu s Natječajem, neće se razmatrati.

 

KONTAKT OSOBA:

Miran Jurić, voditelj pravno-administrativnih poslova

T: 01/ 46 11 818

E:tajnistvo@hdlu.hr

Info

RADNO VRIJEME (DOM HDLU):

*utorak – nedjelja: 9.00 – 12.00, 16.00 – 20.00
*ponedjeljkom i praznikom zatvoreno.

CIJENA ULAZNICA (Dom HDLU)

5 EUR Pojedinačna ulaznica

3 EUR  Pojedinačna dječja (iznad 6 god), učenička, studentska, umirovljenička ulaznica (1)

3 EUR (22,63 kn) Pojedinačna grupna ulaznica (2)

11 EUR  Obiteljska ulaznica (3)

2 EUR Pojedinačna grupna ulaznica za škole (4)

2 EUR Pojedinačna strukovna ulaznica (5)

 

BESPLATNO za redoviti članovi udruženja HDLU; Redoviti članovi AICA, ICOM, DPUH, HND, IFJ, EFJ, IGET; te studenti ALU, studenti Dizajna i studenti FF smjera PUM, EKA, ili MUZ, učenici ŠPUD ,uz predočenje važećih isprava. Osobe s invaliditetom. Djeca mlađa od 6 godina.

Ulaznice se kupuju na blagajni HDLU-a tijekom radnog vremena izložbe.
Za ostale upite vezane uz ulaznice, molimo javite se na hdlu@hdlu.hr

 

Ulaznice sadrže 5% PDV.

 

(1) uz predočenje važeće isprave

(2) za grupe s više od pet osoba

(3) do najviše 4 člana obitelji s djecom starijom od 6 godina

(4) Cijena po učeniku, 1 pratnja učenika gratis.

(5) Za redovite članove ULUPUH, HDD, UHA, ORIS, HULU Split, HDLU Osijek, HDLU Rijeka, HDLU Dubrovnik, HDLU Istra, HDLU Varaždin, uz predočenje važeće članske iskaznice

 

 

Galerija Karas

Radno vrijeme:
Uto: 10 – 13 | Sri – pet: 16 – 20
Sub: 10 – 13
Ned, pon i praznikom zatvoreno

Ulaz besplatan

Izložbe

 

 

 

 

 

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

HDLU