Posts Tagged ‘grb’

Na temelju članka 42. točka 34. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik „Šibenskokninske

županije, broj: 9/09), Gradonačelnik objavljuje:

JAVNI POZIV

za predlaganje

idejnog, likovnog i grafičkog rješenja

grba i zastave Grada Vodica

1. Predmet Javnog poziva je izrada idejnog likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave

Grada Vodica.

2. Grb i zastava Grada Vodica moraju biti izrađeni po pravilima heraldike i trebaju odražavati

povijesne, gospodarske i kulturne značajke Grada Vodica, s obveznim

elementom vode ili bunara.

3. Predloženo idejno rješenje zastave mora u sebi sadržavati i grb. Za izradu zastave

koriste se heraldičke boje: bijela, plava, žuta, crvena i zelena.

4. Predloženo idejno rješenje grba i zastave Grada Vodica treba sadržavati:

– grafički prikaz u crno-bijeloj tehnici u mjerilu na listu papira format A4,

– likovno rješenje u boji na listu papira format A4,

– opis ponuđenih rješenja.

5. Predloženo idejno rješenje treba biti izraneno sukladno važećim propisima koji

odrenuju način izrade, oblik i sadržaj grba i zastave za jedinice lokalne samouprave

(članak 10. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „NN“, broj: 33/01,

60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09 i Pravilnika o postupku davanja odobrenja grba

i zastave jedinici lokalne samouprave, „NN“, broj: 94/98 i 68/04).

6. Izbor ponunenih rješenja izvršit će Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i

zastave Grada Vodica. Za tri najbolje rangirana rješenja autorima će se dodijeliti

nagrada na slijedeći način:

– 1. nagrada u iznosu od 5.000,00 (pet tisuću kuna),

– 2. nagrada u iznosu od 3.000,00 (tri tisuće kuna),

– 3. nagrada u iznosu od 2.000,00 (dvije tisuće kuna).

7. Nepotpuni prijedlog i prijedlog koji nije izrađen u skladu s uvjetima ovog Javnog

poziva i važećih propisa, Povjerenstvo neće razmatrati.

8. Predloženi radovi se ne vraćaju. Autorska i druga prava za izabrane, odnosno

nagranene radove pripadaju Gradu Vodice.

Javni poziv za izbor idejnog, likovnog i grafičkog rješenja grba i zastave Grada Vodica

otvoren je 60 dana od objave.

Ovaj Javni poziv bit će objavljen u „Šibenskom novom tjedniku i na web stranici Grada

Vodica.

Radovi se dostavljaju na adresu:

Grad Vodice

Povjerenstvo za utvrđivanje prijedloga grba i zastave

(s naznakom na omotnici: “Ne otvaraj”)

Ive Čače 8

HR – 22211 Vodice

Tel.: 022/444-900,Tel/fax: 022/444-920

Web stranica: www.grad-vodice.hr


Uz rad potrebno je priložiti zatvorenu omotnicu s imenom i prezimenom i adresom autora.

Za sve informacije zainteresirani se mogu obratiti Tajništvu Grada tel: 022/444-906 ili

elektroničkom poštom na adresu: zdenka.simic@grad-vodice.hr

Info

RADNO VRIJEME GALERIJA PRSTEN, BAČVA I PM (DOM HDLU)

srijeda – petak 11 do 19h
subota i nedjelja 10 do 18h,
ponedjeljkom, utorkom i praznikom zatvoreno.

Trg žrtava fašizma 16, Zagreb

 

RADNO VRIJEME GALERIJE KARAS

utorak: 10 – 13 sati
srijeda – petak: 16 – 20 sati
subota 10 – 13 sati
nedjeljom, ponedjeljkom i praznikom zatvoreno

Zvonimirova 58, Zagreb

Više informacija…

Dan otvorenih vrata

Izdvojeno

PLATI UMJETNIKA!

Web Hosting

Avalon web hosting
HDLU